جواب کاربرگ ۱۱ مطالعات هفتم (پراکندگی رودهای ایران)

جواب کاربرگه ۱۱ مطالعات هفتم (پراکندگی رودهای ایران)

کاربرگ یازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱۱ مطالعات هفتم (پراکندگی رودهای ایران)

کاربرگ یازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱۱پراکندگی رودهای ایران

کاربرگه شماره (۱۱) نقشه پراکندگی رود های ایران را کامل کنید.

کاربرگ شماره ۱۱پراکندگی رودهای ایران

الف) نام رودهایی را که با شماره مشخص شده بنویسید.
جواب:
۱- اترک
۲- ارس
۳- سفیدرود
۴- سیمینه رود
۵- دز
۶- زاینده رود
۷- دالکی.

ب) نام دریاچه ها را بنویسید.
جواب: – دریاچه ارومیه
– دریاچه نمک قم
– دریاچه بختگان
– دریاچه هامون (جازموریان)

ج) نام باتلاقی که زاینده رود به آن می ریزد چیست؟
جواب: – باتلاق گاوخونی

دریاچه ها و دریاها و مسیر رودها را با مداد آبی رنگ کنید.
جواب: به عهده دانش آموز.

کدام یک از رودها و دریاچه هایی که نام بردید، خشک یا بسیار کم آب شده اند، پرس و جو کنید و بنویسید.
جواب: سیمینه رود و زاینده رود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.