جواب کاربرگ ۱۹ مطالعات هفتم (شهرهای ایران باستان)

جواب کاربرگه ۱۹ مطالعات هفتم (شهرهای ایران باستان)

کاربرگ نوزدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۱۹ مطالعات هفتم (شهرهای ایران باستان)

کاربرگ نوزدهم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۱۹ شهرهای ایران باستان

نام شهر های دوره هحامنشی:
همدان – بیستون – پاسارگاد – پرسپولیس – بابل -دمشق -بیت المقدس – ممفیس – تب – سارد -بیزانس
نام شهر های دوره ساسانی:
بلخ – قندهار -کابل -هرات – سمرقند -بخارا – توس – صددروازه – ری – قم – گندی شاپور -پاسارگاد – پرسپولیس -جیرفت – بم – کرمان – گور – اهواز – تفلیس – حلب – نهاوند

از مقایسه دو جدول بالا چه میفهمید؟
جواب: در دوره ساسانیان شهر ها بیشتر شده که نشان از توسعه شهر نشینی دارد.

۲-چند شهر از دوره ایران باستان نام ببرید که در ایران امروز با همان نام قبلی یا نام دیگر وجود دارند.
جواب: رگ(ری)، همدان ، کرمانشاه ، نهاوند ، شوش، اهواز و …

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.