جواب کاربرگ ۳ مطالعات هفتم (آشنایی با تقسیمات استان)

جواب کاربرگه ۳ مطالعات هفتم (آشنایی با تقسیمات استان)

کاربرگ سوم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۳ مطالعات هفتم (آشنایی با تقسیمات استان)

کاربرگ سوم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۳ آشنایی با تقسیمات استان

با راهنمایی و کمک معلم، نقشه تقسیمات سیاسی (کشوری) استان محل زندگیتان را پیدا کرده ، رونوشت بگیرید و در این محل بچسبانید. سپس به پرسش ها پاسخ دهید.

پیام مدیر: ایران دارای ۳۱ استان است ، به دلیل حجم زیاد تعداد این استان ها امکان قرار دادن تک تک استان ها نیست (در زیر برخی استان های پر جمعیت قرار گرفته شده)
👇لطفاً به لینک زیر رفته و روی استان محل شهر خود کلیک کنید سپس اطلاعات مربوط به استان خود را در لیست زیر وارد کنید
ویکی پدیا ؛ لیست شهر های ایران

جواب سوال آخر مشترک کاربرگه ۳ مطالعات هفتم

– نام کدام استانها با نام مرکز آن استانها، مشابه است؟
اصفهان – ایلام – بوشهر – تهران – زنجان – سمنان – قم – قزوین – کرمان – کرمانشاه – همدان – یزد –

آشنایی با تقسیمات استان استان تهران

– استان شما چند شهرستان دارد؟ با شماره مشخص کنید؟
جواب: ۱۶
 – مرکز استان شما کدام شهر است؟
جواب: تهران
– بزرگترین شهرستان و کوچک ترین شهرستان استان شما کدام است؟
جواب: بزرگ ترین فیروز کوه ، کوچک ترین بهارستان
– شهر یا روستایی که شما در آن زندگی میکنید در کدام شهرستان این استان واقع شده است؟
جواب: شهریار

آشنایی با تقسیمات استان استان اردبیل

– استان شما چند شهرستان دارد؟ با شماره مشخص کنید؟
جواب: ۱۲
– مرکز استان شما کدام شهر است؟
جواب: اردبیل
– بزرگترین شهرستان و کوچک ترین شهرستان استان شما کدام است؟
جواب: بزرگترین مشگین‌شهر ، کوچک ترین سرعین
– شهر یا روستایی که شما در آن زندگی میکنید در کدام شهرستان این استان واقع شده است؟
جواب: اردبیل

آشنایی با تقسیمات استان استان سمنان

– استان شما چند شهرستان دارد؟ با شماره مشخص کنید؟
جواب: ۸
– مرکز استان شما کدام شهر است؟
جواب: سمنان
– بزرگترین شهرستان و کوچک ترین شهرستان استان شما کدام است؟
جواب: بزرگترین شاهرود، کوچک ترین مهدی شهر
– شهر یا روستایی که شما در آن زندگی میکنید در کدام شهرستان این استان واقع شده است؟
جواب: دامغان

آشنایی با تقسیمات استان استان کرمان

– استان شما چند شهرستان دارد؟ با شماره مشخص کنید؟
جواب: ۲۳
– مرکز استان شما کدام شهر است؟
جواب: کرمان
– بزرگترین شهرستان و کوچک ترین شهرستان استان شما کدام است؟
جواب: بزرگترین کرمان، کوچک ترین رابر
– شهر یا روستایی که شما در آن زندگی میکنید در کدام شهرستان این استان واقع شده است؟
جواب: سیرجان

آشنایی با تقسیمات استان استان کهگیلویه و بویراحمد

– استان شما چند شهرستان دارد؟ با شماره مشخص کنید؟
جواب: ۹
– مرکز استان شما کدام شهر است؟
جواب: یاسوج
– بزرگترین شهرستان و کوچک ترین شهرستان استان شما کدام است؟
جواب: بزرگترین شهرستان بویراحمد، کوچک ترین شهرستان مارگون
– شهر یا روستایی که شما در آن زندگی میکنید در کدام شهرستان این استان واقع شده است؟
جواب: گچساران

آشنایی با تقسیمات استان استان اصفهان

– استان شما چند شهرستان دارد؟ با شماره مشخص کنید؟
جواب: ۲۸ شهرستان
– مرکز استان شما کدام شهر است؟
جواب: اصفهان
– بزرگترین شهرستان و کوچک ترین شهرستان استان شما کدام است؟
جواب: بزرگترین شهرستان نائین ، کوچک ترین شهرستان خمینی شهر
– شهر یا روستایی که شما در آن زندگی میکنید در کدام شهرستان این استان واقع شده است
جواب: کاشان

آشنایی با تقسیمات استان استان خوزستان

– استان شما چند شهرستان دارد؟ با شماره مشخص کنید؟
جواب: ۲۹ شهرستان
– مرکز استان شما کدام شهر است؟
جواب: اهواز
– بزرگترین شهرستان و کوچک ترین شهرستان استان شما کدام است؟
جواب: بزرگترین شهرستان اهواز ، کوچک ترین شهرستان آغاجاری
– شهر یا روستایی که شما در آن زندگی میکنید در کدام شهرستان این استان واقع شده است؟
جواب: بهبهان

آشنایی با تقسیمات استان استان فارس

– استان شما چند شهرستان دارد؟ با شماره مشخص کنید؟
جواب: ۳۷ شهرستان
– مرکز استان شما کدام شهر است؟
جواب: شیراز
– بزرگترین شهرستان و کوچک ترین شهرستان استان شما کدام است؟
جواب: بزرگترین شهرستان لارستان ، کوچک ترین شهرستان زرقان
– شهر یا روستایی که شما در آن زندگی میکنید در کدام شهرستان این استان واقع شده است؟
جواب: شهرستان بوانات

آشنایی با تقسیمات استان استان همدان

– استان شما چند شهرستان دارد؟ با شماره مشخص کنید؟
جواب: ۱۰ شهرستان
– مرکز استان شما کدام شهر است؟
جواب: همدان
– بزرگترین شهرستان و کوچک ترین شهرستان استان شما کدام است؟
جواب: بزرگترین شهرستان ملایر کوچک ترین شهرستان فامنین
– شهر یا روستایی که شما در آن زندگی میکنید در کدام شهرستان این استان واقع شده است؟
جواب: همدان

منبع: سایت همگام

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.