جواب کاربرگ ۴ مطالعات هفتم

جواب کاربرگه ۴ مطالعات هفتم ()

کاربرگ چهارم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه ۴ مطالعات هفتم ()

کاربرگ چهارم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / کاربرگه شماره ۴

آشنایی با تقسیمات استان استان همدان

ـ روی نقشه نام قله هایی را که نوشته نشده است بنویسید. 

ـ دریاها را با مداد آبی رنگ کنید.
(دریا ها را رنگ کنید)

ـ کدام قله ها آتشفشان بودهاند؟ بنویسید.
جواب: تفتان و دماوند و سهند و سبلان و هزار و لاله زار

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.