جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۱ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۱ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم / کاربرگه ی شماره‌‌ی ۱

خودتان را ارزیابی کنید.

الف) عبارت ها را بخوانید و داخل مربّع را علامت بزنید.

کاربرگه شماره 1 مطالعات پنجم ب- برای مواردی که پاسخ شما «هنوز نه» است چه تصمیمی میگیرید؟
جواب: تصمیم میگیرم تا با کار کردن روی خود در بهبود آن موارد تلاش کنم.÷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.