جواب کاربرگ شماره ۱ مطالعات اجتماعی چهارم ، صفحه ۸

جواب کاربرگ شماره ۱ مطالعات اجتماعی چهارم

کاربرگه شماره ۱ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۱ مطالعات اجتماعی چهارم

کاربرگه شماره ۱ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ مطالعات چهارم /

جواب کاربرگ ۱ (محله‌ی ما) صفحه ۲۰ مطالعات چهارم

کاربرگه شماره ۱ :: محله‌ی ما
کاربرگ صفحه ۸ مطالعات چهارم

این کاربرگه به کمک معلم یا پدر و مادر پس از بازدید از محله کامل شود.

نام این محله چیست؟ نام محله خود را بنویسید مثلا محله امیر آباد
نام خیابان و کوچه های مهم این محله را بنویسید. نام خیابان های مهم مثلا خیابان ولیعصر، خیابان امام
کدام پدیده طبیعی (درخت، کوه، جنگل، رودخانه، جوی آب، جانوران و …) را در این محله مشاهده می کنید، نام ببرید. جوی آب – درخت – پرندگان – گربه
انواع ساختمان هایی را که در محله مشاهده می کنید، نام ببرید. انواع مغازه های خدماتی – بانک ها – مسجد – اداره آب و فاضالب – آپارتمان
ساختمان های مهم محله کدام اند؟ بانک ها – مساجد – ادارهها
چه شغل هایی در این محله وجود دارد؟ مردم این محله به چه فعالیت هایی مشغول اند؟ مغازهدار – کارمند
شما چه چیزها یا مکان هایی را در محله‌ ی خودتان بیشتر دوست دارید؟ اگر روزی قرار باشد از این محله به محله یا شهر دیگری بروید و در آنجا زندگی می کنید، دلتان برای چه چیزهایی تنگ می شود؟ بوستان و فضای سبز محله – مسجد محله

منبع: کاربرگ ۱ مطالعات چهارم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.