جواب کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات نهم؛ زمینه ها و عوامل انقلاب مشروطه

جواب کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات نهم؛ زمینه ها و عوامل انقلاب مشروطه

کاربرگ شماره دهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات نهم؛ زمینه ها و عوامل انقلاب مشروطه

کاربرگ شماره دهم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۱۰ :: زمینه ها و عوامل انقلاب مشروطه

با مطالعه دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید ، نمودار زیر را کامل کنید.

کاربرگه شماره 10 زمینه ها و عوامل انقلاب مشروطه 

سیاسی :
– عقب ماندگی ایران
– بی کفایتی حکومت قاجار
– نفوذ بیگانگان به ایران
 اقتصادی :
– واگذاری امتیازات زیادی به انگلیس و روسیه
– سخت گیری و بی رحمی ماموران مالیاتی
– نبود شغل و بیکاری زیاد
فکر و فرهنگی :
– روشنفکران و تحصیل کردگان اروپایی
– اندیشه آزادی خواهی مردم
– آموزه های دینی
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.