جواب کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۱۰ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۱۰ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم /  کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات پنجم

متن مربوط به جمهوری آذربایجان و ارمنستان را بخوانید.
با توجه به نقشه و متن به طور گروهی به پرسش ها پاسخ دهید

نقشه خوانی
۱- نام رشته کوه اصلی آذربایجان ….قفقاز….. است.۲- کدام رود بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد؟ این رود به کجا میریزد؟ رود ارس 

۳- کدام شهر جمهوری آذربایجان و ایران همنام هستند؟ آستارا

۴- اگر کسی بخواهد برای تعطیلات نوروز به کشور آذربایجان سفر کند، چه لباس های باید همراه خود ببرد؟ چرا؟
جواب: لباس گرم ، زیرا آذربایجان سرزمینی کوهستانی و آب و هوای آن سرد میباشد.

۵ – چرا ماهیگیری در جمهوری آذربایجان رونق دارد؟
جواب: به خاطر نزدیک بودن به دریا

۶ – چرا کشاورزی در جمهوری آذربایجان بسیار پررونق است؟
جواب: به دلیل وجود جلگه های پست آبرفتی در نواحی داخلی و شرقی

۷ – جمهوری آذربایجان در چه زمین هایی با کشور ایران مشترک است؟
جواب: مسلمان هستند، عید نوروز دارند ، دارا بودن منابع نفت و گاز و صنایع دستی مشابه.

نقشه خوانی
۱- کدام رود، کشور ایران را از ارمنستان جدا میکند؟
رود ارس
۲- کشور ارمنستان را از نظر دسترسی به دریا با جمهوری آذربایجان مقایسه کنید. دسترسی یک کشور به دریا چه فایده هایی دارد؟
کشور ارمنستان به دریا راه ندارد. دسترسی به دریا باعث رونق مشاغل مرتبط، جذب گردشگر ، استفاده از منابع غذایی دریایی و رونق حمل و نقل دریایی و … میشود. 

 ۳- چرا ارمنستان بیشتر مواد اولیه ی کارخانه های خود را از خارج وارد میکند؟
جواب: چون از نظر منابع معدنی فقیر است.

۴- اگر روزی به کشور ارمنستان سفر کنید، چه غذایی سفارش میدهید و چه سوغاتی برای دوستانتان میآورید؟
جواب: کباب ، دلمه و آش و ماهی ایشخان ، صنایع دستی

۵- چرا به این کشور ارمنستان میگویند؟
جواب: ۹۸ درصد از مردم این کشور ارمنی هستند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.