جواب کاربرگ شماره ۱۰ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۸۷

جواب کاربرگ شماره ۱۰ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۸۷

کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۱۰ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۸۷

کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ مطالعات چهارم / کاربرگه شماره ۱۰ ::  ناهمواری های ایران
کاربرگ صفحه ۸۷ مطالعات چهارم

۱- رشته کوه ها را با مداد قهوه ای و دریاها را با مداد آبی رنگ کنید. نام دریاها را بنویسید.

کاربرگ صفحه ۸۷ مطالعات چهارم

۲- روی نقشه، نام رشته کوه البرز و زاگرس و قله های دماوند، دنا، زرد کوه، علم کوه را بنویسید.
جواب: در نقشه بالا نوشته شده است.

۳- نام جلگه های مهم ایران را در جای خالی بنویسید و جلگه های جنوبی ایران را با مداد سبز رنگ آمیزی کنید.
جواب: جلگه گرگان ، جلگه گیلان ، جلگه خوزستان

کاربرگ صفحه ۸۷ مطالعات چهارم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.