جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات نهم؛ سخنرانی تاریخی امام

جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات نهم؛ سخنرانی تاریخی امام

کاربرگ شماره یازدهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات نهم؛ سخنرانی تاریخی امام

کاربرگ شماره یازدهم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۱۱ :: سخنرانی تاریخی امام خمینی در عصر عاشورا

بخش های مهمی از سخنان امام در عصر عاشورای ۱۳۴۲ را به دقت بخوانید و به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

سخنان امام در عصر عاشورای 1342

۱- در سخنان امام خمینی چه خطر و تهدیداتی از جانب اسرائیل متوجه ایران بود؟
جواب: اسرائیل نمی خواهد در این مملکت قرآن باشد، اسرائیل نمی خواهد در این مملکت علمای اسلام باشند، اسرائیل نمی خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد، اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد، اسرائیل به دست اعمال سیاه خود مدرسه فیضیه را کوبید، ما را کوبید، شما ملت را می کوبد ، می خواهد اقتصاد شما را قبضه کند. می خواهد تجارت و زراعت را از بین ببرد.

۲- اینکه امام به شاه نصیحت میکند که «از پدرت عبرت بگیر»، به کدام واقعه تاریخی اشاره دارد؟
جواب: شهریور ۱۳۲۰

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.