جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم /  کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات پنجم

متن مربوط به پاکستان و ترکمنستان را بخوانید. با توجه به نقشه و متن به طور گروهی به پرسش ها پاسخ دهید.

نقشه خوانی
۱- جلگهی وسیع مرکزی پاکستان از آبرفتهای کدام رود به وجود آمده است؟

جواب: رود سند
۲- بندر مهم پاکستان در کنارهی اقیانوس هند چه نام دارد؟ چرا این بندر دارای اهمیت جهانی است؟
جواب: بندر کراچی – زیرا از مهمترین مراکز تجارت و صادرات و واردات دنیاست
۳- چرا کشت برنج و پنبه در پاکستان رونق دارد؟
جواب: به خاطر جلگه های وسیع حاصلخیز در پاکستان کشاورزی از فعالیت های مهم اقتصادی است و این محصولات به سرتاسر جهان صادر می شود.

۴- فرض کنید دوست شما میخواهد به پاکستان سفر کند. یک سوغاتی را نام ببرید تا برای شما بیاورد.
جواب: گلیم و فرشهای دست بافت

۵ – چرا کوه نوردان کشورهای مختلف به سفر به پاکستان علاقه مندند؟
جواب: در شمال غرب این کشور کوههای بلندی قرار دارد

۶- کشورهای ایران و پاکستان چه اشتراک اتی دارند؟
جواب: مردمانش مسلمان هستند، عید فطر و عید قربان

نقشه خوانی
۱- صحرای بزرگی که بخش عمدهای از کشور ترکمنستان را فرا گرفته است، چه نام دارد؟

جواب: قره قوم
۲- رود آمو دریا به کدام دریاچه میریزد؟
جواب: دریاچه آرال
۳- پایتخت و یک شهر مهم ترکمنستان را نام ببرید. 
جواب: عشق آباد – شهر مرو

۴- چرا قالیبافی از صنایع دستی عمدهی کشور ترکمنستان است؟
جواب: از سالهای دور و قالی بافی شهرت داشته و پنبه یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی آنها می باشد.

۵ – مردم ترکمنستان به کدام ورزش علاقه ی زیادی دارند؟ چرا؟
جواب: سوار کاری، سوار کاری یک ورزش پرطرفدار و اسب های ترکمن معروف هستند.

۶ – کشور ایران با کشور ترکمنستان چه اشتراکاتی دارد؟
جواب: مسلمان هستند، عید نوروز، وجود منابع نفت و گاز، صنایع دستی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.