جواب کاربرگه شماره ۱۲ مطالعات نهم؛ رویداد انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷

جواب کاربرگه شماره ۱۲ مطالعات نهم؛ رویداد انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷

کاربرگ شماره دوازدهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۱۲ مطالعات نهم؛ رویداد انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷

کاربرگ شماره دوازدهم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۱۲ :: رویداد های مهم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷

رویداد های مهم انقلاب اسلامی در سال 1357 

۱- عنوان اصلی بریده ی شماره ۱، مربوط به چه رویدادی است؟
جواب: جمعه سیاه ۱۷ شهریور۱۳۵۷

۲- بر اساس خبر بریده ی شماره ی ۲، چرا امام عراق را ترک کرد؟
جواب: به دلیل مشکلات و محدودیت هایی که کشور عراق برای ایشان ایجاد کرده بود.

۳- به بریده شماره ۲، دقت کنید، و بگویید حکومت شاه برای آرام کردن مردم، چه قول هایی داد؟
جواب:
– آزادی زندانیان سیاسی
– استفاده از رادیو و تلویزیون برای مخالفان

۴- در بریده ی شماره ۳، منظور امام از«مملکت دو دولت ندارد، توغیر قانونی هستی، برو»»کدام دولت است؟
جواب: دولت بختیار

۵- در بریده ی شماره‌ی ۴، منظور از «کاخ ۵۸ ساله ظلم» چیست؟
جواب: رژیم پهلوی

۶- به بریده ی شماره‌ی ۴، دقت کنید و بگویید با فرو ریختن کدام سنگر رژیم پهلوی، انقلاب پیروز شد.
جواب: شورای سلطنت، نخست وزیری ، مجلس شورا و سنا. تصرف پادگان ها و مراکز دولتی توسط مردم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.