جواب کاربرگه شماره ۱۴ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۱۴ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۱۴ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱۴ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۱۴ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم / کاربرگه شماره ۱۴ مطالعات پنجم

با توجه به خط زمان، به سؤال های زیر پاسخ دهید.

 ١- فتح مکه چند سال پس از هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه اتفاق افتاد؟ 
جواب: ۸ سال پس از هجرت

٢- واقعه ی عاشورا چند سال پس از هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه اتفاق افتاد؟ 
جواب: ۶۱ سال پس از هجرت

۳- امام علی (ع) چند سال پس از رحلت پیامبر (ص) به خلافت رسیدند؟ حساب کنید.
جواب: ۲۴ پس از رحلت

۴ــ دو مورد از نوشته های زیر را انتخاب کنید و در خانههای خالی قرار بدهید.

کاربرگه شماره 14 مطالعات پنجم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.