جواب کاربرگه شماره ۱۵ مطالعات ششم؛ صفحه ۸۱

جواب کاربرگه شماره ۱۵ مطالعات ششم؛ صفحه ۸۱

کاربرگ شماره ۱۵ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱۵ مطالعات ششم؛ صفحه ۸۱

کاربرگ شماره ۱۵ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۱۵:: دقت در آثار تاریخی صفحه ۸۱

دقت در آثار تاریخی صفحه ۸۱۱- کاخ چهلستون یکی از کاخ های صفویان در اصفهان است. سقف این تالار بر بیست ستون استوار شده است و جلوی آن یک استخر بزرگ وجود دارد. در تالار اصلی آن نقاشی های زیبایی به چشم می خورد. چرا با اینکه این کاخ بیست ستون دارد به آن چهلستون می گویند؟
جواب: کاخ چهلستون در دوره شاه عباس اول ساخته شده است. چهلستون کلا ۲۰ ستون دارد اما چون در مقابلش یک استخر بزرگ وجود دارد و تصویر ۲۰ ستون درون آب میافتد جمع آنها به ۴۰ میرسد و به آن چهلستون می گویند.

۲- نقاشان روی گنبد مساجد و مینیاتورهای داخل کاخها، بیشتر چه نقش هایی کشیده اند؟
جواب: نقاشان بیشتر به نقاشی های طبیعی مثل گل و گلبرگ و درخت و … پرداخته اند.

۳- شهر اصفهان پل های مشهوری دارد که در زمان صفویه ساخته شده است. پرس و جو کنید و نام آنها را بنویسید. اگر توانستید عکس یکی از پلها را هم در این محل بچسبانید.
جواب: پل مارنان- پل چوبی- پل شهرستان- پل خواجو- پل سی و سی پل

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.