جواب کاربرگه شماره ۱۵ مطالعات نهم؛ سازگاری والدین و فرزندان

جواب کاربرگه شماره ۱۵ مطالعات نهم؛ سازگاری والدین و فرزندان

کاربرگ شماره پانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۱۵ مطالعات نهم؛ سازگاری والدین و فرزندان

کاربرگ شماره پانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم /

کاربرگه شماره ۱۵ :: سازگاری والدین و فرزندان

الف- جدول زیر را کامل کنید. چند مورد از انتظارات مهمی را که والدین از شما و شم از والدین خود دارید، بنویسید.

کاربرگه شماره ۱۵ ::  موقعیت ها میباشد

انتظارات والدین از من

انتظارات من از والدین

– لباسی که آنها می گویند بپوشم

– من را در پوشیدن نوع لباس آزاد بگذارند.

– فرم و مدل مو ها به دلخواه آنها باشد

– من می خواهم آزادی عمل داشته باشم

– در تمام مهمانی ها شرکت کنم

– وسایل و امکاناتی که میخواهم برایم فراهم کنند

– دوستانم را به انها معرفی کنم

– رشته تحصیلی را خودم انتخاب کنم

۲- ایلیا دوست دارد در روز های تعطیل به همراه دوستانش به گردش برود. والدین ایلیا نگران سلامت اخلاقی این معاشرت ها و مواجه شدن او با محیط ها و عقاید و ارزش های مخالف ارزش های خانواده هستند. پیشنهاد شما برای رفع مسئله به طوری که انتظارات هر دو طرف بر آورده و رعایت شود ، چیست؟
جواب: آشنایی دوستان ایلیا با خانواده در اختیار قرار دادن شماره تماس اولیا
دوستان، توضیح کامل درمورد برنامه سفر و مهمانی.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.