جواب کاربرگه شماره ۱۶ مطالعات نهم؛ حقوق و تکالیف شهروندی

جواب کاربرگه شماره ۱۶ مطالعات نهم؛ حقوق و تکالیف شهروندی

کاربرگ شماره شانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۱۶ مطالعات نهم؛ حقوق و تکالیف شهروندی

کاربرگ شماره شانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۱۶ :: حقوق و تکالیف شهروندی

با توجه به آنچه در فصل یازدهم آموخته اید، جدول زیر را کامل کنید.

کاربرگه شماره ۱۶ حقوق و تکالیف شهروندی 

حکومت/دولت

شهروندان/ملت

حکومت وظیفه دارد عدالت قضایی را بر قرار کند

شهروندان وظیفه دارند مالیات بپردازند

حکومت وظیفه دارد امنیت را برقرار کند و از سرزمین و مرز های کشور دفاع کند

شهروندان وظیفه دارند از کشور دفاع کنند

حکومت وظیفه دارد دفاع و تأمین اجتماعی را برای همه فراهم کند

شهروندان حق دارند در امور سیاسی کشور و انتخاب مسئولان توانمند و شایسته مشارکت کنند

حکومت وظیفه دارد قوانین مناسب عادلانه ای تدوین و تصویب کند

شهروندان وظیفه دارند حقوق سایر شهروندان را رعایت کنند

حکومت وظیفه دارد حقوق فرهنگی مورد تایید در قانون اساسی را رعایت کند

شهروندان حق دارند که از تأمین اجتماعی برخوردار شوند

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.