جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات نهم؛

جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات نهم؛

کاربرگ شماره هفدهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات نهم؛

کاربرگ شماره هفدهم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۱۷:: حقوق و تکالیف شهروندی

موقعیت های زیر را بخوانید و برای افزایش بهره وری در هر مورد، پیشنهادی با توضیح بنویسید.
الف) قرار است نسرین با مادرش به دندان پزشکی برود. او می داند که کار ترمیم و پر کردن دندان مادرش یک ساعت و نیم تا دو ساعت طول می کشد و او باید این زمان را در اتاق انتظار مطب بنشیند.
جواب: با خود کتاب درسی یا مجله میبرد و در این وقت آن را مطالعه میکند.

ب) خانم میرزایی در یک آپارتمان ۴ واحدی زندگی می کند. همسایه ها روابط خوبی با هم دارند. آنها یک باغچه مشترک ۱۵متری دارند که فقط چند بوته گل در آن کاشته شده و بیشتر آن بدون استفاده است.
جواب: خانم میرزایی مقداری بذر سبزی گرفته و مابقی را سبزی کاری میکند تا سبزی را استفاده کند.

قرار است یک نمایشگاه عکاسی در طبیعت در مدرسه برپا شود که مدیریت آن به عهده شماست. شما با مسائلی چون انتخاب ۱۰نفر برای عکاسی، برنامه ریزی برای تایین مکان های عکاس برداری از طبیعت و چگونگی رفتن به آ مکان ها ، مکان برگزاری نمایشگاه، چگونگی بازدید مدعوین و… رو به رو هستید به عنوان مدیر گروه و نمایشگاه طرحی بریزید که در هر یک از این مراحل و اقدامات بهره وری رعایت شود.
جواب: ابتدا برای انجام این کار اقدام به تشکیل کارگروه سپس وظایف و مسئولیت های همه ی اعضا گروه را شخص کرده و در زمان های مختلف برای هماهنگی بین کارگروه اقدام به برگزاری جلسات می نماییم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.