جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم /  کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات پنجم

با توجه به درس «نقش خردمندان» در کتاب فارسی و با استفاده از کلمه های زیر، در مورد این شخصیت ها یک متن کوتاه بنویسید.

کاربرگه شماره 17 مطالعات پنجم

خواجه نصیرالدین توسی ریاضی دان، نویسنده و ستاره شناسی بزرگ ایرانی از وزیران ایرانی حکومت ایلخانیان بود. در آن زمان پادشاه هلاکوخان بود که به هوش و دانایی خواجه بسیار نیازمند بود. او اقدامات زیادی برای ایرانیان انجام داد از جمله تأسیس کتابخانه و رصدخانه ای بزرگ در شهر مراغه.

کاربرگه شماره 17 مطالعات پنجم

خواجه نظام الملک توسی، با تدبیر و توانایی علمی خود کارهای بزرگی انجام داد. او در دوازده شهر مهم آن روز، مدارس شبانه روزی تأسیس کرد که مانند دانشگاه های امروزی اداره می شدند. این مدارس به (نظامیه) معروف بودند. سعدی یکی از صدها دانشمندی است که در این مدارس، تحصیل کرده است. همچنین خواجه در شهر ری، رصدخانه ای ساخت که بسیاری از دانشمندان در آنجا به تحقیق مشغول شدند. 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.