جواب کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات ششم؛ صفحه ۹۴

جواب کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات ششم؛ صفحه ۹۴

کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات ششم؛ صفحه ۹۴

کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۱۸::مقررات مکان های گذران اوقات فراغت؛ صفحه ۹۴

به طور گروهی هم فکری کنید و چند مورد از مقررات استفاده از این مکان ها را بنویسید. 

①کتابخانه ها و کانون های فرهنگی-هنری
سکوت را رعایت کنیم
در این مکان ها اشغال نریزیم
کتاب ها و وسایل را بدون اجازه بر نداریم
کتاب ها را در موعد مقرر برگردانیم

② سالن های تئاتر و نمایش و سینما
در ابتدا برای تهیه بلیط نوبت بگیریم و صف را رعایت کنیم
با نظم و به صورت مرتب به سالن وارد شده و بر روی صندلی بنشینیم
از خوردن چیزهایی که باعث کثیفی در سالن می شود جلوگیری کنیم و آشغال نریزیم
سکوت را به احترام دیگران رعایت کنیم
از اموال سالن محافظت کنیم.

③ موزه ها و گنجینه ها
برای تهیه بلیط در صف بمانیم و نظم را رعایت کنیم
به اموال و اشیای موزه به هیچ وجه دست نزنیم
از دویدن و هرج و مرج پرهیز کنیم
در صورت ممنوعیت عکس و فیلم، اینکار را انجام ندهیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.