جواب کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات نهم؛ حل مسئله

جواب کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات نهم؛ حل مسئله

کاربرگ شماره هجدهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات نهم؛ حل مسئله

کاربرگ شماره هجدهم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۱۸ :: حل مسئله

سال گذشته، برگزاری جشنواره مقاله های برتر به مؤسسه ای واگذار شد. افراد مؤسسه میبایست ۲۰۰ مقاله را که پژوهشگرانی از سراسر کشور برایشان فرستاده بودند، به ۲۵ نفر از استادان رشته های مختلف میدادند تا آنها را بخوانند و بررسی کنند. سپس، روی فرم های مخصوص به آن مقاله ها امتیاز بدهند، ده مقاله برتر را انتخاب کنند و به آنها جایزه بدهند. هر مقاله را سه استاد (داور) بررسی و امتیاز دهی میکردند. بعضی از استادان در شهر محل برگزاری جشنواره و بعضی دیگر در شهرهای اطراف ساکن بودند. مؤسسه مدت دو هفته هر روز از چند تن از استادان دعوت میکرد که در محل موردنظر حاضر شوند و مقاله ها را بررسی کنند. هزینه های این کار به شرح زیر بود:

کاربرگه شماره ۱۸ :: حل مسئله 

 سوال: اگر قرار باشد امسال دوباره همین جشنواره برگزار شود.به نظر شما این موسسه چگونه می تواند برخی هزینه ها را کاهش دهد یا حدف کند(توجه کنید تعداد استادان و دستمزد آنها را نمی توان کاهش داد.)
جواب: میتوان مقاله ها را به صورت اینترنتی از پژوهشگران دریافت کرد و به استادان نیز به صورت اینترنتی مقاله ها را ارسال کرد و نظر آنها را نیز اینگونه دریافت کرد.

با راه حل پیشنهادی شما«هزینه کل» چقدر کاهش میابد؟
جواب: ۴۲۰۰۰۰۰

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.