جواب کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۰۵

جواب کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۰۵

کاربرگ شماره ۱۹ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۱۹ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۰۵

کاربرگ شماره ۱۹ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۱۹ :: انواع لباس در دوره های تاریخی صفحه ۱۰۵

از کتابهای تاریخ سالهای گذشته یا کتابها و مجلات دیگر، چند تصویر از پوشاک مردم ایران مربوط به دوره های تاریخی انتخاب کنید و در این صفحه بچسبانید. چه ویژگی هایی در لباس های هر دوره مشاهده میکنید؟

برای مشاهده این فعالیت روی لینک زیر کلیک کنید.👇

 جواب کاربرگ ۱۹ مطالعات ششم
0.5MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.