جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۹

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۹

کاربرگ شماره ۲ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۹

کاربرگ شماره ۲ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه‌ی ۲ :: نه گفتن صفحه ۱۹ و ۲۰

۱- تمرین «نه گفتن»: همفکری کنید و جمله‌ای مناسب بنویسید.

– یکی از همکلاسی‌هایتان، شما را به جشن تولدش دعوت کرده است. پدر و مادرتان، هم کلاسی شما و خوانواده‌اش را نمی‌شناسند و به شما اجازه نمی‌دهند در این مهمانی شرکت کنید. همکلاسی شما دوباره تلفن می‌زند و به شما اصرار می‌کند که حتماً بیاید. شما چه می‌گویید؟ چگونه؟ پدر و مادرم راضی نیستند و از آنجایی که من به پدر و مادرم خیلی احترام می‌ گذارم پس نمی توانم بیایم. بعد تولّد او را تبریک گفته و بابت نرفتن عذرخواهی می کنم.
– یکی از دوستان شما، تشویقتان می‌کند که باهم در امتحان تقلّب کنید و شیوه‌ای را هم برای این کار به شما نشان می‌دهد. اما نظر شما این است که هر نمره‌ای بگیرید، بهتر از این است که این کار نادرست را انجام بدهید. شما چه می‌گویید؟ چگونه نظر خود را مطرح می‌کنید؟ هر نمره‌ای بگیرید بهتر از تقلّب (دزدی علمی) است. زیرا تقلّب کردن، یعنی دزدی و دروغ گفتن به خود معلّم؛ بنابراین نظر خود را محترمانه و قاطعانه مطرح می‌کنم.
حمید با عجله در حال رفتن به مدرسه است. پسری با موتور به او نزدیک می‌شود و می‌گوید: می‌خواهی تو را سریع به مدرسه برسانم؟ سوار شو. حمید آن پسر را نمی‌شناسد؛ اگرچه چند بار او را در آن کوچه دیده است. به نظر شما حمید چه باید بگوید؟ چرا؟ نباید اعتماد کنیم، چون ممکن است به ما آسیب بزند. حمید باید قاطعانه «نه» بگوید. هر نمره‌ای بگیریم بهتر از تقلب کردن است. زیرا تقلب کردن، نوعی دزدی است.
– نرگس و نسترن در حال برگشتن از مدرسه هستند. خانمی به آنها نزدیک می‌شود و می‌گوید: در کوچه مجاور، در خانه‌ای نمایشگاه لباس‌های قشنگ و ارزان قیمت بر پا شده است. او به نرگس و نسترن اصرار می‌کند که به همراهش بروند و اگر لباس‌ها را پسندیدند، بعداً با خوانواده‌هایشان به خرید بیایند. به نظر شما نرگس و نسترن چه پاسخی باید بدهند؟ چرا؟ باید قاطعانه بگویند که همراه مادرشان می‌آیند هیچ وقت به کسی که نمی‌شناسند اعتماد نکنند، حتی اگر بهترین پیشنهادها را به آنها بدهند.

۲- شما به عنوان یک دوست خوب چه کارهایی برای دوستانتان انجام می‌دهید و چگونه رفتار می‌کنید؟
جواب:  سعی می‌کنم در مشکلات به آنها کمک کنم و غم خوارشان باشم. گذشت و فداکاری باعث حفظ دوستی‌ها می‌شود، به آنها احترام می‌گذارم، با آنها صادقانه رفتار می‌کنم و هرگز دروغ نمی‌گویم و حدّ و مرز دوستی را رعایت می‌کنم.

۳- این عبارت‌ها را به دلخواه کامل کنید:
🔵 دوست من کسی است که… من را دوست داشته باشد و در سختی ها و مشکلات من را تنها نگذارد.
🔵 من به دوستانم احترام می‌گذارم زیرا… آنها را دوست دارم و با هم عهد و پیمان دوستی بسته‌ایم که به همدیگر احترام بگذاریم و بدی یکدیگر را نخواهیم.
🔵 گاه از دوستم خطایی مشاهده کنم… پنهانی و دور از چشم دیگران به او گوشزد می‌کنم و خطایش را می‌بخشم، زیرا انسان مؤمن خوبی‌ها را می‌بیند و اشتباهات دیگران را می‌بخشد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.