جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات نهم؛ طول و عرض جغرافیایی

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات نهم؛ طول و عرض جغرافیایی

کاربرگ شماره دوم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات نهم؛ طول و عرض جغرافیایی

کاربرگ شماره دوم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۲ :: طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه

در این تصویر، نقشه استان کرمان را مشاهده میکنید. (توجه: هر درجه (٠) ۶۰ دقیقه (′) است)

کاربرگه شماره 2 :: طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه

۱- نزدیکترین طول و عرض جغرافیایی به هر یک از مکانهای زیر را بنویسید.

رودبار←  ۲۸N – ۵۸
رفسنجان← ۳۰N – ۵۶E
یزد← ۳۲N – ۵۴
بندرعباس←  ۲۷N – ۵۶E

۲- نام شهر یا روستایی را که در نقاط زیر واقع شده است، به طور تقریبی بنویسید.
۵۸ºE و ۳۰º، ۲۶ N (سردشت)
۵۶ºE ، ۳۰َ و ۳۰ºN (بردسیر)
۵۶ºE و ۳۱º، ۵۵N (بهاباد)

۳- به نظر شما، آیا ممکن است برای نشان دادن طول و عرض جغرافیایی مکانی در کشور ایران از علامت های غرب (W) جنوب (S) استفاده کنیم؟ چرا؟
جواب: خیر، چون ایران در نیم کره شمالی و در شرقی قرار دارد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.