جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۲ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۲ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم /  کاربرگه شماره ۲

احساس ترس

۱- جدول را کامل کنید. موضوعاتی که از آنها میترسید و میزان ترس خود را بنویسید.

چیز ها یا موضوعاتی که میترسم ترس من میزان ترس
از جانوران موذی میترسم به جا زیاد
از ارتفاع میترسم به جا خیلی زیاد
از این که در دورهمی ها اظهار نظر کنم نابه‌جا زیاد
از اینکه به مشورت کردن با دوستانم بپردازم نابه‌‌جا متوسط
از خیابان به تنهایی رد شوم به جا متوسط

٢- دور مواردی که ترس شما نابه جاست، خط بکشید و آنها را مشخص کنید.
جواب: مورد سوم و چهارم نا به جا است و باید دور آنها خط بکشید.

٣- برای برطرف کردن ترس های نابه جا از بزرگترها کمک بگیرید و با آنها مشورت کنید.
درک ترس خود: ترس های خود را شناسایی کنید و سعی کنید علت آنها را بفهمید
در معرض ترس خود قرار بگیرید: یکی از موثرترین راه های غلبه بر ترس، در معرض آن قرار گرفتن است. این کار را می توان به تدریج انجام داد.
تکنیک های آرام سازی را یاد بگیرید: تکنیک های آرام سازی مانند تنفس عمیق و مدیتیشن می تواند به کاهش اضطراب و استرس کمک کند.
کمک گرفتن از متخصص: اگر ترس شما شدید یا زندگی شما را مختل می کند، ممکن است نیاز به کمک گرفتن از یک متخصص داشته باشید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.