جواب کاربرگه شماره ۲۷ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۵۱

جواب کاربرگه شماره ۲۷ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۵۱

کاربرگ شماره ۲۷ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۲۷ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۵۱

کاربرگ شماره ۲۷ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۲۷ :: خط زمان دفاع مقدس صفحه ۱۵۱

١- حمله ی نظامی رژیم بعثی عراق به ایران در چه سالی صورت گرفت؟
جواب:  ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹

٢- آزادسازی خرمشهر، (عملیات بیت المقدس) در چه سالی صورت گرفت؟
جواب: ۳ خرداد ۱۳۶۱

٣- عملیات والفجر ۳ در چه سالی اتفاق افتاد؟ در این عملیات کدام شهر آزاد شد؟
جواب:  مرداد ۱۳۶۲ – شهر مهران آزاد شد.

۴ – دفاع مقدس چند سال طول کشید؟ روی خط زمان بشمارید.
جواب:  ۸ سال طول کشید از۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۲۹ مرداد ۱۳۶۷دفاع مقدس چند سال طول کشی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.