جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۳ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۳ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم /

کاربرگه شماره ۳ مطالعات پنجم

با پرس جو از دفتر مدرسه تان، تعداد دانش آموزان کلاس ها را یادداشت کنید. سپس نمودار جمعیت دانش آموزان پایه های تحصیلی را رسم کنید و پر جمعیت ترین و کم جمعیت ترین پایه ها را با رنگ های متفاوت نشان دهید. 
به‌طور مثال:

کاربرگه شماره 3 مطالعات پنجم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.