جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات ششم؛ صفحه ۳۰

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات ششم؛ صفحه ۳۰

کاربرگ شماره ۴ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات ششم؛ صفحه ۳۰

کاربرگ شماره ۴ مطالعات ششم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگ مطالعات ششم / کاربرگه ۴ :: تصمیم گیری صفحه ۳۰

درباره موقعیت‌های زیر تصمیم‌گیری کنید. فراموش نکنید هنگام تصمیم‌گیری، «سؤال‌های مهم» را درباره آن تصمیم از خودتان بپرسید. نتیجه، دلایل و مراحل تصمیم‌گیری خودتان را در کلاس بیان کنید.

کاربرگ تصمیم گیری صفحه ۳۰  مطالعات ششم جواب: برداشتن یا بی توجهی به کیف کار اشتباهی است ؛ بهتر است آن را برداریم و به یکی از مغازه‌ های مورد اعتماد محله بسپاریم  و یا روی یک کاغذ می‌نویسیم: «یک کیف دستی پیدا شده است، با گفتن مشخصات، آن را دریافت کنید.»
کاربرگ تصمیم گیری صفحه ۳۰  مطالعات ششمجواب: نباید کتاب را به او بدهم و باید ابتدا با دوستم مشورت کنم و اگر اجازه داد این کار را انجام دهم.
کاربرگ تصمیم گیری صفحه ۳۰  مطالعات ششمجواب: ما باید قدرت نه گفتن داشته باشیم. زیرا من پول کافی همراه ندارم و نیازی هم به لباس ندارم بنابراین به حرف آنها گوش نمی دهمکاربرگ تصمیم گیری صفحه ۳۰  مطالعات ششمجواب: رفتن به فروشگاه باعث می شود که شما دیرتر به خانه برسید و خانواده را نگران کنید پس بهترین تصمیم این است که با گفتن یک نه قاطعانه به خانه بروید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.