جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۴ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۴ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم / کاربرگه شماره ۴ مطالعات پنجم

۱- الف) جای هریک از موارد زیر را بر روی تصویر با شماره مشخص کنید.

کاربرگه شماره 4 مطالعات پنجم با جواب۱- سرچشم رود
۲- جویبار
۳- رود
۴- دهانه ی رود
۵ - دریا
۶- زمینهای زراعی
۷- دریاچه
۸ – روستا

ب – به نظر شما مردم روستا برای استفادهی بهتر از آب چه کارهایی میتوانند انجام دهند؟ به آنها پیشنهاد بدهید.
۱- در استفاده از آب رودخانه ها و چاه ها زیاده روی نکنند
۲- فاضلاب ها و سموم زمین های زراعی را در آب ها نریزند.
۳ به صورت مدیریت شده از منابع آبی خود استفاده کنند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.