جواب کاربرگ شماره ۵ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۸

جواب کاربرگ شماره ۵ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۸

کاربرگه شماره ۵ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۵ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۸

کاربرگه شماره ۵ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ مطالعات چهارم / کاربرگه شماره ۵ :: عکس خوانی
کاربرگ صفحه ۲۸ مطالعات چهارم

۱ــ در عکس زیر، چه چیزهایی مشاهده می کنید؟ مانند نمونه آن ها را مشخص کنید.

 

جواب کار برگ شماره 5 مطالعات چهارم شکل 1

۲-  از روی عکس ها می توانیم تا حدی به ویژگی های یک مکان و زندگی مردم آنجا پی ببریم. آنچه از این عکس می فهمید بیان کنید.
جواب: تصویری از یک روستا در شمال ایران است. سقف خانه روستایی شیروانی و با سفال پوشیده شده است. هر کدام از افراد خانه مشغول انجام کارهایی مانند پختن نان، نخ ریسی و درست کردن ماست و پنیر هستند. مردان نیز علاوه بر کشاورزی کارهای دیگری مانند حصیر بافی انجام می دهند و از حیواناتی مانند گوسفند، گاو، مرغ و خروس نگهداری می کنند.

منبع: کاربرگ ۵ مطالعات چهارم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.