جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات نهم؛ شگفتی های آفریقا 

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات نهم؛ شگفتی های آفریقا 

کاربرگ شماره ششم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات نهم؛ شگفتی های آفریقا 

کاربرگ شماره ششم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۶ :: شگفتی های آفریقا 

یک گروه پژوهشگر قصد دارند درباره زیست بوم های قاره آفریقا تحقیق کنند. آن ها میخواهند از بندر ماتادی در کشور کنگو به بندر اسکندریه مصر در کناره دریای مدیترانه بروند. این گروه به ترتیب از سه نوع زیست بوم عبور می کنند. این سه زیست بوم را نام ببرید. فرض کنید شما سرپرست این گروه هستید. نامهای کوتاه به دوستان خود بنویسید و در آن، نکات جالب و شگفتی هایی را که مشاهده کرده اید و یا گونه های در معرض خطر را شرح دهید.
جواب: از ماتادی تا اسکندریه سه نوع زیست بوم وجود دارد ، در این ناحیه همیشه باران میبارد و رطوبت زیادی دارد ، پرنده توکا در این ناحیه زندگی میکند در جنگل های این ناحیه مار های بزرگی خطرناکی وجود دارد ، بعضی از مردمان این ناحیه در مزرعه کار میکنند.
منطقه ساوان با علف زار های خود در کنار جنگل های استوایی واقع شده است. در این منطقه هوا گرم گاهی خشک و گاهی مرطوب است و حیواناتی مانند شیر ، کرگدن ، گوشت خواران درنده در این ناحیه زندگی میکنند. از منطقه ساوان که عبور کنیم به منطقه خشک بیابانی میرسیم از شگفتی های این ناحیه میتوان از روبای صحرایی ساهارا نام برد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.