جواب کاربرگ شماره ۶ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۹

جواب کاربرگ شماره ۶ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۹

کاربرگه شماره ۶ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۶ مطالعات اجتماعی چهارم، صفحه ۲۹

کاربرگه شماره ۶ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگ مطالعات چهارم / کاربرگه شماره ۶ ::  نقشه ی استان های ایران
کاربرگ صفحه ۲۹ مطالعات چهارم

نقشه ی استان های ایران
۱-  روی نقشه، استان محل زندگی تان را با رنگ قرمز نشان دهید. (برای مثال اصفهان)
۲- استان های همسایه‌ی استان خود را با رنگ زرد مشخص کنید.
۳- دریا های نقشه را با مداد آبی رنگ کنید.کاربرگ صفحه ۲۹ مطالعات چهارم

۴ــ الف) نام دریاهایی را که نوشته نشده است، بنویسید. 
جواب: دریای خزر ، خلیج فارس ، دریای عمان

ب) آیا استان محل زندگی شما در کنار دریا واقع شده است؟
جواب: خیر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.