جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات نهم؛ نقشه سیاسی ایران در صفویه

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات نهم؛ نقشه سیاسی ایران در صفویه

کاربرگ شماره هفتم مطالعات اجتماعی نهم

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات نهم؛ نقشه سیاسی ایران در صفویه

کاربرگ شماره هفتم مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه مطالعات نهم / کاربرگه شماره ۷ :: نقشه سیاسی ایران در آستانه تاسیس حکومت صفویه

۱- در آستانه ی شکل گیری حکومت صفویه، تقریبا چند حکومت محلی در ایران وجود داشت؟
جواب: ۱۴ حکومت

۲- در آستانه شکل گیری حکومت صفویه، کدام کشور ها ایران را تهدید می کردند؟ روی نقشه مشخص کنید.
جواب: عثمانی ها و ازبک ها

کاربرگه شماره ۷ نقشه سیاسی ایران در آستانه تاسیس حکومت صفویه 

۳- جدول را کامل کنید.

کاربرگه شماره ۷ نقشه سیاسی ایران در آستانه تاسیس حکومت صفویه 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.