جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۷ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۷ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم /  کاربرگه شماره ۷ مطالعات پنجم

۱- از ۱۵ نفر از دانشآموزان و کارکنان مدرسه بپرسید که برای رفت و آمد به مدرسه از چه وسیله ای استفاده میکنند. کاربرگه شماره 7 مطالعات پنجم با جواب

تعداد پاسخه ای هر ستون را جمع بزنید. از این پرسشنامه چه نتیجه ای میگیرید؟
جواب: دانش آموزان این مدرسه به حفظ محیط زیست و کاهش ترافیک اهمیت می دهند، چون اکثرا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنند.

۲- با توجه به نتایج پرسشنامه ی بالا، عدد های به دست آمده در هر ستون را در نمودار زیر ترسیم کنید.

کاربرگه شماره 7 مطالعات پنجم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.