جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات پنجم

جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۹ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات پنجم

کاربرگ شماره ۹ مطالعات پنجم ابتدایی با جواب

جواب کاربرگه مطالعات پنجم / کاربرگه شماره ۹ مطالعات پنجم

کاربرگه شماره 9 مطالعات پنجم

 

۲- هریک از اخبار زیر به فعالیت های کدام قوه مربوط است؟
🔹 قانون مالیات شرکتها به تصویب رسید.
(قوه مقننه)
🔹 امروز رئیس جمهور کارخانه فولاد را افتتاح کرد.
(قوه مجریه)
🔹 آقای سعیدی با یک نفر بر سر قرارداد خرید زمین اختلاف پیدا کرده است.
(قوه قضائیه)
🔹 وزیر راه اعلام کرد: خط آهن سریع السیر تهران – اصفهان ساخته میشود.
(قوه مجریه)
🔹 امروز قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در مجلس بررسی میشود.
(قوه مقننه)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.