کاربرگ شماره ۱۲ مطالعات سوم ؛ صفحه ۵۴

کاربرگ شماره ۱۲ مطالعات سوم ؛ صفحه ۵۴

جواب کاربرگه شماره ۱۲ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۱۲ مطالعات سوم ؛ صفحه ۵۴

جواب کاربرگه شماره ۱۲ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۱۲ :: از چه منابعی استفاده می کنیم؟ / کاربرگ صفحه ۵۴ مطالعات سوم

هم فکری کنید و اسم پنج چیز را که در خانه یا مدرسه از آن استفاده میکنید، بنویسید؛ سپس بگویید چه منابعی در آن بهکار رفته است؟

نام کالا یا وسیله  منابع
۱- مداد چوب، زغال (درختان)
۲- شلوار پارچه (پنبه یا مواد نفتی)
۳- کفش لاستیک ، چرم و پارچه (نقت و جانوران)
۴- لیوان ماسه و رُس(خاک)
۵- موبایل فلز ، پلاستیک ، شیشه(نفت و فلز)
۶- فرش نخ(گیاهان)
۷- چینی جات (خاک)

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.