کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات سوم ؛ صفحه ۷۰

کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات سوم ؛ صفحه ۷۰

جواب کاربرگه شماره ۱۶ اجتماعی سوم

کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات سوم ؛ صفحه ۷۰

جواب کاربرگه شماره ۱۶ اجتماعی سوم

جواب کاربرگ مطالعات سوم / کاربرگه شماره ۱۶ :: نکات ایمنی در خانه یا مدرسه ی من / کاربرگ صفحه ۷۰ مطالعات سوم

به این نکات در خانه یا مدرسه تان دقت کنید و جدول را کامل کنید. اگر نکات ایمنی رعایت نمیشود، پیشنهاد بدهید. 

نکات بله خیر پیشنهاد
۱. کپسول آتشنشانی به دیوار نصب است. به پدر و مادر و معلم میگویم بخرند و نصب کنند.
۲. سیم های برق سالم هستند و روکش دارند.
۳. کنار پله ها، نرده وجود دارد. 
۴. شعله ی بخاری آبی میسوزد.
۵. بخاری و آبگرمکن دودکش مناسب دارند. به پدر و مادرم اطلاع میدهم تا دودکش مناسب بخرند.
۶. شیر گاز آشپزخانه پس از استفاده بسته میشود.
٧. از گاز مسافرتی برای گرم کردن حمام استفاده میشود.
٨. از زغال، به طور صحیح برای گرم کردن خانه استفاده میشود. بجای زغال از بخاری های برقی یا گازی استفاده شود.
٩. آبگرمکن داخل حمام قرار دارد. باید آبگرمکن در محل مناسبی نصب شود
١٠. از شعلهی اجاق گاز برای گرم کردن خانه استفاده میشود.
۱۱. در خانه باز گذاشته میشود. به فردی که در را باز میگذرارد تذکر میدهم
۱۲. قبل از بسته شدن درب پارکینگ ، ماشین میرود  به همسایه ها تذکر میدهیم
۱۳. هنگام رفتن از مدرسه ، همه بچه ها با هم وارد حیاط میشوند از ناظم میخواهیم تا کاری کند که بچه ها به ترتیب از کلاس بیرون بیایند.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.