جواب پودمان ۴ الکترونیک هشتم

جواب پودمان ۴ الکترونیک هشتم

جواب پودمان الکترونیک کار و فناوری هشتم

جواب پودمان ۴ الکترونیک هشتم

جواب پودمان الکترونیک کار و فناوری هشتم

پودمان ۴ :: الکترونیک

بارش فکری صفحه ۴۶ کار و فناوری هشتم

اگر از یک باتری کتابی ۹ ولتی استفاده کنید، دیود نور دهنده میسوزد، چرا؟ 
جواب: به دلیل اینکه جریانی بیشتر از حد مجاز دیود نور به آن وارد میشود و برای جلوگیری از سوختن دیود باید از مقاومت اهمی استفاده کنیم

جواب کار کلاسی صفحه ۴۹ کار و فناوری هشتم

تفاوت پیل نو و کارکرده
ولتاژ دو پیل نو و کار کرده را با مولتی متر اندازهگیری کنید و در جدول ۴-۱ بنویسید.

جواب کار کلاسی صفحه 49 کار و فناوری هشتم

بارش فکری صفحه ۵۳ کار و فناوری هشتم

به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده جایگزین می توان استفاده نمود؟
جواب: – می‌توان از وسایل مناسب مثل اسفنج، قالب های پلاستیکی یونولیت ، صفحات سوراخدار مقوایی و پلاستیکی و … استفاده کرد. همچنین باید وسایل رسانای جریان الکتریکی نباشید. ولی از زیر بتوانیم قطعات را به هم متصل و مدار را برقرار کنیم.

بارش فکری صفحه ۵۶  کار و فناوری هشتم

چگونه می توان اندازه مدار را کوچک تر کرد؟
جواب: استفاده از کیت پیش ساخته شده، استفاده از باتری سکه ای، استفاده مناسب و بهینه از قطعات مورد استفاده، درست کردن و اتصال مناسب قطعات و عدم استفاده از وسایل غیر ضروری

از چه وسایل معیوب و دور ریختنی، می توانید قطعات پروژه را به دست آورید؟
جواب: انواع جعبه های خالی و دور ریختنی وسایل مختلف در شکل های مختلف گرد، چهارگوش و …. البته با خلاقیت باید از مواد و ابزار مختلف استفاده کرد مانند فیبر، یونولیت پلاستیک، اسفنج و ……….

به جای میکروسوییچ از چه طرح ابتکاری ساده، می توانید استفاده کنید؟
جواب: می توان با اتصال دو قطعه فلزی به مدار و قرار دادن فنر در زیر نقطه اتصال کاری کرد که هنگام بستن درب جعبه صدای موزیک قطع و با باز کردن آن صدای موزیک برقرار شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.