جواب درس ۱۱ علوم ششم ابتدایی

جواب درس ۱۱ علوم ششم ابتدایی

گام به گام درس یازدهم علوم ششم دبستان

جواب درس ۱۱ علوم ششم ابتدایی

گام به گام درس یازدهم علوم ششم دبستان

گام به گام علوم ششم / درس ۱۱ :: شگفتی‌های برگ

جواب آزمایش کنید صفحه ۸۰ علوم ششم

۱- مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول یُد بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید و در کلاس گزارش دهید.
جواب: پس از ریختن محلول ید بر روی برگ ، رنگ آن به صورت آبی تیره یا بنفش در می آید.
جواب آزمایش کنید صفحه ۸۰ علوم ششم

۲- برگی را در یک بشر کوچک بگذارید و آ نقدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشاند. حال این بشر را در یک بشر بزرگ‌تر بگذارید که تا نیمه از آب پر شده است. این بشر را آن قدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک ببینید. برگ را با احتیاط از بشر خارج کنید و آن را با آب بشویید؛ سپس برگ را در یک بشقاب بگذارید و محلول ید را روی آن بریزید. چه مشاهده می‌کنید؟
جواب: مواد قندی ساخته شده از فتوسنتز به نشاسته تبدیل شده و باعث این تغییر رنگ می شود که دلیلی بر وجود نشاسته در  برگ است.

جواب فکر کنید صفحه ۸۱ علوم ششم

جواب فکر کنید صفحه ۸۱ علوم ششم 

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده‌اید، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: در هر دو آزمایش با اضافه کردن محلول ید، رنگ آبی تیره یا بنفش ظاهر می شود. چون محلول ید در شناسایی نشاسته به رنگ آبی تیره یا بنفش در می آید پس نتیجه می گیریم در برگ گیاه که محل غذاسازی گیاه است، نشاسته وجود دارد.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۸۲ علوم ششم

آیا می‌دانید در قسمت‌های مختلف گیاهان کدام مواد غذایی وجود دارند؟
در این مورد اطلاعات و جدول زیر را کامل کنید: جواب: جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۸۲ علوم ششم

جواب گفت‌وگو صفحه ۸۲ علوم ششم

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره‌ی آنها با یکدیگر گفت‌وگو و نتیجه‌گیری کنید.جواب گفت‌وگو صفحه ۸۲ علوم ششمجواب: در تصویر (چپ) شمعی را زیر یک بشر قرار داده ایم از سوختن شمع گاز کربن دی اکسید تولید می شود.از طرفی بشر مانع رسیدن اکسیژن به شمع می شود . تولید گاز کربن دی اکسید و نرسیدن اکسیژن به شمع هر دو سبب می شود که شمع کم کم خاموش شود.
در تصویر (وسط) با قرار دادن یک گیاه زیر بشر ، گیاه از کربن دی اکسید موجود در زیر بشر استفاده می کند و پس از تمام شدن کربن دی اکسید گیاه کم کم پژمرده می شود.
در تصویر (راست) یک شمع روشن و یک گیاه را با هم زیر بشر قرار داده ایم . با سوختن شمع ، کربن دی اکسید تولید می شود . گیاه از این کربن دی اکسید برای فتوسنتز استفاده و اکسیژن تولید می کند . اکسیژن تولید شده به سوختن شمع کمک می کند . بنابراین هم گیاه پژمرده نمی شود و هم شمع روشن می ماند.

جواب فکر کنید صفحه ۸۲ علوم ششم

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می‌کنند؟
جواب: گیاهان با گرفتن گاز کربن‌ دی‌ اکسید هوا و تولید گاز اکسیژن باعث پاکیزگی هوا و کاهش آلودگی می‌شوند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۱ علوم ششم ابتدایی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۲ علوم ششم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت های درس دهم علوم ششم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۱ علوم ششم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.