جواب درس ۱۲ علوم ششم ابتدایی

جواب درس ۱۲ علوم ششم ابتدایی

گام به گام درس دوازدهم علوم ششم دبستان

جواب درس ۱۲ علوم ششم ابتدایی

گام به گام درس دوازدهم علوم ششم دبستان

گام به گام علوم ششم / درس ۱۲ :: جنگل برای کیست؟

جواب سوال صفحه ۸۴ علوم ششم

در پایه‌ی چهارم با زنجیره‌ی غذایی و چگونگی نشان دادن آن آشنا شدید.
الف) رابطه‌ی غذایی جانداران شکل زیر را با زنجیره‌ی غذایی نشان دهید.
جواب:
درخت بلوط تولید کننده
سنجاب مصرف کننده اول گیاه‌ خوار
روباه مصرف کننده دوم گوشت‌ خوار

ب) در این زنجیره، زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته است؟ 
جواب: به‌صورت غیر مستقیم،– سنجاب از بلوط به عنوان غذا استفاده می کند و روباه با خوردن سنجاب انرژی موجود در بلوط را که در بدن سنجاب ذخیره شده ، به بدن خود منتقل می کند.

پ) زنجیره‌های غذایی را در شکل زیر پیدا و آنها را رسم کنید.
جواب با رنگ آبی مشخص شده
زنجیره‌های غذایی

آیا بین زنجیره‌هایی که رسم کرده‌اید، ارتباطی (جانداران مشترک) وجود دارد؟ آنها را مشخص کنید.
در تصویر بالا با رنگ قرمز مشخص شده است.

جواب فکر کنید صفحه ۸۵ علوم ششم

شکل زیر ارتباط غذایی بین چند جانور را نشان می‌دهد. جواب فکر کنید صفحه ۸۵ علوم ششم
اگر جانور (ب) از بین برود با استدلال توضیح دهید کدام جانور در معرض خطر قرار می‌گیرد.
جواب: جانور (ت): زیرا این جانور منبع غذایی خود را از دست داده و تعداد آنها کم می‌شود. و بعد از (ت)، (ث) چون جانور (ث) به جانور (ت) وابسته است.

جواب سوال صفحه ۸۵ علوم ششم

جواب سوال صفحه 85 علوم ششم– آیا می‌دانید برای پیکر بی جان و بقایای جانوران و گیاهان چه اتفاقی می‌افتد؟
جواب: توسط تجزیه کنندگان  (باکتری ها و قارچ ها)  تجزیه می شوند.

– موادی که در طی زمان در ساخته شدن پیکر این جانداران به کار رفته است، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ 
جواب: به خاک برمی‌گردند.

– قارچ‌ها در تشکیل این خاک نقش دارند. اما قارچ‌ها چگونه این کار را می‌کنند؟
جواب: قارچ های تجزیه کننده از بقایای جانداران برای تأمین انرژی خود و تولید مثل استفاده می کنند و با تبدیل مواد آلی بدن جانداران به مواد معدنی به تشکیل ، بهبود و تقویت خاک کمک می کنند.

جواب کاوشگری صفحه ۸۶ و ۸۷ علوم ششم

۱- میوه‌ی کپک زده را با ذره بین قوی مشاهده و آنچه را که می‌بینید، رسم کنید.
۲- با استفاده از چوب بستنی، مقداری کپک از روی میوه بردارید و با کشیدن چوب بستنی روی نان، کپک را به روی نان منتقل کنید.
۳- نان را درون ظرف شیشه‌ای قرار دهید و قبل از بستن در ظرف، چند قطره آب به آن بپاشید.
۴- مراحل ۲ و ۳ را با استفاده از ورقه‌ی آلومینیمی و نخود تکرار کنید.
۵- ظرف‌ها را به مدت یک هفته در محل تاریک و گرم قرار دهید.
۶- بعد از یک هفته، نمونه‌های درون ظرف‌ها را با استفاده از ذره‌بین به‌طور دقیق مشاهده و نتیجه‌ی مشاهده‌ی خود را در جدولی مانند جدول زیر ثبت کنید.

نمونه نتیجه
نان کپک زده است
نخود کپک زده است
پوش برگ آلومینیمی کپک نزده است

کپک در کدام نمونه (ها) رشد کرده است؟
جواب: نان – نخود
کپک‌هایی که رشد کرده‌اند، انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست آورده‌اند؟
جواب: از مواد تشکیل دهنده نان و نخود
نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.
جواب: قارچ ها می توانند در شرایط گرم و مرطوب و دور از نور خورشید روی موجوات زنده رشد کنند.

جواب گفت‌وگو صفحه ۸۹ علوم ششم

اکنون در مورد هر یک از مثال‌های بالا به این پرسش‌ها پاسخ دهید: کدام جانور سود می‌برد؟
جواب: مورچه و شته مورچه و پشه هر دو سود می برند.
شیر و کرکس کرکس سود می برد ولی شیر نه سود می برد و نه زیان
اسب و مگس و پشه مگس و پشه سود می برند و اسب زیان می بیند.
کروکودیل و پرنده ی کوچک کروکودیل و پرنده ی کوچک هر دو سود می برند

جواب سوال صفحه ۹۰ علوم ششم

جواب سوال صفحه ۹۰ علوم ششم– عکس‌ های زیر برخی محیط ‌ها را نشان می‌ دهند. کدام محیط را انسان ساخته است؟
جواب: الف و ب
– کدام به طور طبیعی وجود دارد؟
جواب: ج
– این محیط‌ ها چه تفاوتی با هم دارد؟
جواب: محیط های مصنوعی توسط انسان بوجود آمده است امّا در ایجاد محیط طبیعی انسان نقش نداشته است.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۹۰ علوم ششم

محیط‌های طبیعی، زیستگاه انواع فراوانی از جانوران، گیاهان و موجودات زنده‌ی دیگر است. آیا در زمان‌های گذشته در اطراف محل زندگی شما محیط طبیعی بوده است که الان وجود ندارد و یا وسعت آن کم شده است؟
به نظر شما چرا آن محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟
جواب: بله – بسیاری از باغ های میوه و زمین های کشاورزی به علّت هایی چون ساخت و ساز و احداث کارخانه و راه های ریلی ایستگاه راه آهن از بین رفته یا کوچک شده اند.

جواب سوال پایین صفحه ۹۰ علوم ششم

جواب سوال پایین صفحه ۹۰ علوم ششمدر طول تاریخ زمین، جانوران و گیاهانی بوده‌اند که اکنون دیگر وجود ندارند. در این باره چه مثال‌هایی می‌شناسید؟
جواب: دایناسورها ، ماموت پشمالو ، ببر تاسمانی ، گاودریایی استلر ، چاقو دندان

به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن همه‌ی افراد یک نوع (جانور یا گیاه) می‌شود؟
جواب: ۱) تغییرات شدید آب و هوا
۲) از بین رفتن زیستگاه
۳) بالهای طبیعی مثل سیل و طوفان
۴) از بین رفتن منابع غذایی
۵) قطع درختان و شکارهای غیر قانونی

جواب سوال صفحه ۹۱ علوم ششم

جواب سوال صفحه 91 علوم ششمدر کشور ما یک روز از سال را روز درخت‌کاری نامیده‌اند. آیا می‌دانید این روز چه روزی است؟ 
جواب: ۱۵ اسفند روز درخت‌کاری نامیده شده است.

جواب گفت‌وگو صفحه ۹۲ علوم ششم

در محل زندگی شما روز درخت‌کاری چه درخت‌هایی می‌کارند؟
جواب: درخت های کاج ، گردو ، سیب ، انگور …
آیا این درخت‌ها بومی منطقه‌ی شما هستند؟ 
جواب: بلی – درختانی مثل انگور و سیب بومی منطقه هستند.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۹۲ علوم ششم

به انتخاب خود یکی از موارد زیر را انجام و در کلاس ارائه دهید:

۱- جنگل برای کیست؟ در پاسخ به این پرسش با توجه به آنچه آموخته‌اید، یک داستان کوتاه بنویسید.
جواب: ناحیه ‌ای که از درخت‌های انبوه پوشیده باشد را جنگل می‌نامند. در جنگل طبیعی معمولاً درختان کوچک و بزرگ و تنومند بطور نامنظم وهمچنین علف‌های خودرو فراوانند. جنگل مجموعه‌ای است از درختان، درختچه‌ها، پوشش گیاهی، جانوران و میکروارگانیسم‌ها (قارچ‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها) که به همراه عوامل طبیعی غیر حیاتی مانند خاک، آب، دما، باد و… محیط و رویشگاه و زیستگاه مشخص و معلومی را به وجود آورده‌اند.
جنگل‌ها زیستگاه‌های مهم جهان هستند که حدود یک سوم سطح خشکی‌های زمین را اشغال می‌کنند.
اطلاعات بیشتر در : fa.wikipedia.org/wiki/جنگل

۲- مقاله‌ای درباره وضعیت یک محیط طبیعی که می‌شناسید و در خطر از بین رفتن است، بنویسید. در این مقاله به اهمیت حفظ این محیط اشاره کنید و راه‌هایی برای حفظ آن پیشنهاد دهید.
جواب: باید روش‌های زندگی خود را تغییر دهیم و در عمل به محافظت و حمایت از حیات‌وحش بپردازیم.

۳- مجموعه‌ای از تصاویر بعضی گیاهان یا جانوران بومی محل زندگی خود تهیه کنید. می‌توانید شکل آنها را نقاشی کنید یا از آنها عکس بگیرید.
* با کمک معلم خود نمایشگاهی از تصاویر یا نمونه‌هایی از جانوران و گیاهان محیط زیست خود برگزار کنید. اگر قطع درخت‌های جنگل‌ها به همین سرعت ادامه یابد، حدود نیمی از جنگل‌های کره زمین حداکثر تا ۲۰ سال دیگر از بین می‌روند.
* مسئولیت حفظ محیط‌های طبیعی و جانوران و گیاهانی که در این محیط‌ها زندگی می‌کنند در کشور ما بر عهده چه سازمان‌هایی است ؟
جواب: سازمان جنگل‌ها – مراتع و آبخیزداری کشور – سازمان محافظت از محیط زیست کشور

چه شغل‌هایی در ارتباط با معرفی و حفظ محیط‌های طبیعی وجود دارد؟
جواب: جنگل بانی – محیط بانی – کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست

جواب درس دوازدهم علوم ششم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۲ علوم ششم ابتدایی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۳ علوم ششم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت های درس یازدهم علوم ششم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۲ علوم ششم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.