جواب درس ۶ علوم ششم ابتدایی

جواب درس ۶ علوم ششم ابتدایی

گام به گام درس ششم علوم ششم دبستان

جواب درس ۶ علوم ششم ابتدایی

گام به گام درس ششم علوم ششم دبستان

گام به گام علوم ششم / درس ۶ :: ورزش و نیرو (۱)

جواب فعالیت صفحه ۴۰ علوم ششم

جواب فعالیت صفحه ۴۰ علوم ششم

به تصویرهای زیر نگاه کنید.
الف) در هر یک از تصویر‌ها چه فعالیتی در حال اجرا است؟
بادبادک هوا کردن:
نیروی باد بر بادبادک وارد شده و موجب حرکت این جسم در هوا می‌شود.
وزنه‌برداری: حرکت جسم به سمت بالا به علت وارد کردن نیرو توسط ورزشکار
 پرتاب موشک: غلبه بر نیروی جاذبه زمین توسط موشک و حرکت موشک در هوا
تیراندازی: پرتاب تیر به سمت جلو به علت وارد کردن نیرو توسط ورزشکار
فوتبال: تغییر جهت توپ توسط دروازه‌بان
پینگ پونگ: تغییر جهت حرکت توپ توسط راکت
ب) نتیجه‌ی این فعالیت بر جسم (توپ، تیر و…) چیست؟
جواب: وارد کردن نیرو به اجسام مختلف
در همه تصاویر، نیرویی بر یک جسم وارد می‌شود.

جواب گفت‌وگو صفحه ۴۱ علوم ششم

جدول زیر شامل تعدادی از فعالیت‌های روزانه است. در کدام مورد، جسم کشیده شده یا هل داده می‌شود و یا هم کشیده می‌شود و هم هل داده می‌شود. ردیف اول جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می‌توانید موارد دیگری را به جدول اضافه و یا جایگزین کنید.جواب گفت‌وگو صفحه ۴۱ علوم ششم

جواب سوالات صفحه ۴۱ علوم ششم

آیا در این فعالیت‌ها حالتی هست که جسم کشیده نشود یا هل داده نشود؟
جواب: خیر

آیا می‌توانیم از این فعالیت‌ها نتیجه بگیریم: برای حرکت دادن هر جسم باید آن را بکشیم و یا هل دهیم؟
جواب: بله

جواب فعالیت صفحه ۴۱ علوم ششم

در گروه خود، چند فعالیت ورزشی را طراحی کنید که در آنها از نیرو برای تغییر جهت حرکت، تغییر شکل جسم، حرکت کردن جسم، توقف جسم و کُند شدن یا تند شدن حرکت استفاده شود؛ سپس به همراه معلم خود به حیاط مدرسه بروید و آنها را انجام دهید. پس از بازگشت به کلاس، هر گروه نتیجه‌ی فعالیت خود را به سایر دانش آموزان گزارش دهد.
جواب: ورزش هایی مانند:
ورزش های کششی(کشیدن)
والیبال(بستگی به نوع حرکت دارد)مثلا آبشار زدن میشه هل دادن جسم یا استپ کردن توپ میشه متوقف کردن جسم
هندبال(بستگی به نوع حرکت دارد) مثلا پاس دادن میشه هل دادن جسم دریافت توپ متوقف کردن جسم و…

جواب فکر کنید صفحه ۴۲ علوم ششم

در شکل های زیر با توجه به اثر نیرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را پر کنید.
الف) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب …شروع حرکت… آن شود.
ب) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب …کند… شدن حرکت آن شود.
پ) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب …سریع… شدن حرکت آن شود.
ت) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث …توقف… آن شود.
ث) وارد کردن نیرو به جسم می‌تواند سبب تغییر …جهت… حرکت آن شود.جواب فکر کنید صفحه ۴۲ علوم ششم

جواب علم و زندگی صفحه ۴۲ علوم ششم

با انجام دادن فعالیت‌های زیر می‌توانید نیرو را بهتر حس کنید:
۱- مسابقه‌ی مچ‌اندازی در کلاس
۲- مسابقه‌ی طناب کشی بین گروه‌های مختلف کلاس
۳- وارد کردن توپ با ضربه‌ی پا به دروازه
جواب: ۴ـ بلند کردن یک جسم سنگین

جواب سوال پایین صفحه صفحه ۴۲ علوم ششم

آیا خودرو به این علت که شخصی پشت آن ایستاده است، حرکت می‌کند؟ 
جواب: خیر، ایستادن شخص باعث حرکت نمی‌شود. زیرا نیرویی به آن وارد نمیکند.

جواب سوال صفحه صفحه ۴۳ علوم ششم

جواب سوال صفحه صفحه ۴۳ علوم ششم آیا میتوانید در هر حالت تشخیص دهید چه کسی هل میدهد و چه کسی می‌کشد؟
جواب: خیر زیرا هردو ممکن درحال وارد کردن نیرو به یکدیگر باشند.

جواب سوال صفحه صفحه ۴۳ علوم ششم

در شکل رو به رو مرد و اسب، همدیگر را می‌ِکشند یا ُهل میدهند؟ 
جواب: هر دو در حال کشیدن یکدیگر هستند.

در شکل های الف و ب دخترها به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. آیا به نظر شما مرد و اسب نیز به هم نیرو وارد می‌کنند؟
جواب: بله هر دو در حال کشیدن یکدیگر هستند و به هم نیرو وارد میکنند.

جواب فکر کنید صفحه ۴۴ علوم ششم

الف) حداقل، چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟
جواب: دو جسم
ب) اگر دو جسم بر هم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزدیکی خودرو ایستاده است و خودرو را هل نمی‌دهد، آیا دو جسم به هم نیرو وارد می‌کنند؟
جواب: خیر

جواب علم و زندگی صفحه ۴۴ علوم ششم

در علوم پایه‌ی سوم، با بازی طناب‌کشی آشنا شده‌اید. در این بازی دو تیم مثلاً سه نفره طناب را در دو جهت مختلف می‌کشند. اعضای هر دو تیم تلاش زیادی می‌کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند. گاهی اوقات طناب به سادگی حرکت نمی‌کند.

الف) به نظر شما در چه حالتی با اینکه بر طناب نیرو وارد می‌شود، طناب حرکت نمی‌کند؟
جواب: مانی که نیرو ها در جهت مخالف هم وارد شوند، نیرو ها همدیگر را خنثی می کنند

ب) در چه حالتی یکی از گروه‌ها برنده می‌شود؟ 
جواب: وقتی که نیروی وارد شده یک طرف بیش تر از دیگری باشد.

جواب آزمایش کنید صفحه ۴۵ علوم ششم

۱- یک جسم سنگین را انتخاب کنید که با هل دادن به راحتی حرکت نکند.
۲- تلاش کنید با وارد کردن نیروی کافی آن را به حرکت درآورید.

جواب آزمایش کنید صفحه ۴۵ علوم ششم

۳- از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جسم در همان جهت هل دادن شما نیرو وارد کند. آیا در این حالت جسم راحت‌تر حرکت می‌کند؟ توضیح دهید. 
بله، زیرا نیروها با هم ترکیب می‌شوند و نیروی خالص بیشتری تولید می‌کنند.جواب آزمایش کنید صفحه ۴۵ علوم ششم

۴- حال از دوستتان بخواهید از طرف مقابل به جسم نیرو وارد کند.جواب آزمایش کنید صفحه ۴۵ علوم ششم

۵- در کدام حالت، نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده‌اند و جسم حرکت نمی‌کند؟ 
جواب: زمانی که نیرو ها در جهت مخالف هم وارد شوند (حالت سوم)

۶- در کدام حالت، نیروها اثر یکدیگر را خنثی نمی‌کنند و نیروی خالص بیشتری به جسم وارد می‌شود و جسم سریع‌تر شروع به حرکت می‌کند؟
جواب: وقتی که نیروی وارد شده از یک طرف بیش تر باشد.(حالت دوم)

از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: نتیجه می‌گیریم برای هل دادن یا جابه‌جا کردن اشیاء می‌توانیم از کسی کمک بگیریم تا نیروها تقسیم شود و راحت بتوانیم جسم را حرکت دهیم.

جواب سوالات پایین صفحه ۴۵ علوم ششم

وقتی به جسمی در دو جهت مخالف نیرو وارد شود، جسم در کدام جهت حرکت خواهد کرد؟
جواب:  نیروها خنثی می‌شوند و مانع حرکت جسم.

نیروی خالص وارد بر جسم در کدام جهت است؟
جواب: در مخالف جهت هر نفر که مانع جهت دار شدن جسم می‌شوند.

جواب کاوشگری صفحه ۴۶ علوم ششم

۱- دو قرقره را روی دو لبه‌ی یک میز نصب کنید.
۲- یک چهارچرخه بردارید و مانند شکل، نخ‌ها را به دو طرف آن ببندید و از طرف دیگر به کفه‌ها (لیوان‌های کاغذی) وصل کنید. توجه کنید که نخ‌ها باید از روی قرقره عبور کنند.
۳- وسط میز را علامت‌گذاری کنید و چهارچرخه را روی آن قرار دهید.جواب کاوشگری صفحه ۴۶ علوم ششم
۴- یکی از دانش آموزان چهارچرخه را نگه دارد و دانش آموز دیگری در هر یک از کفه‌ها وزنه‌ی ۱۰۰ گرمی قرار دهد. حال چهارچرخه را با دقت رها کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟
جواب: چهار چرخه در همان مرکز میز ثابت می‌ماند و هیچ حرکتی نمی‌کند.

۵- اکنون وزنه‌ی کفه شماره‌ی یک را با وزنه‌ی ۲۰۰ گرمی جایگزین و آزمایش را تکرار کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟
جواب: چهار چرخه از روزی میز به سمت وزنه سنگ‌تر حرکت می‌کند.

۶- آزمایش را با وزنه‌های گوناگون تکرار و جدول زیر را کامل کنید.

شماره آزمایش وزنه موجود در کفه شماره (۱) وزنه موجود در کفه شماره (۲) وضعیت چهار چرخه
۱ ۰ ۰ ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند.
۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ثابت می‌ماند و اصلا حرکت نمی‌کند.
۳ ۲۰۰ ۱۰۰ به سمت وزنه سنگین‌تر حرکت می‌کند
۴ ۴۰۰ ۴۰۰ چهار چرخه ثابت می ماند و حرکتی نمی کند.
۵ ۴۰۰ ۱۰۰ چهار چرخه با سرعت بالایی به سمت وزنه سنگین تر حرکت می کند.
۶ ۲۰۰ ۴۰۰ چهار چرخه به سمت وزنه ۴۰۰ گرمی حرکت می کند.

در کدام حالت‌ها چهارچرخه ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند؟
جواب: حالت‌های ۱، ۲ و ۴ ، که از هر دو سمت به یک میزان وزن به چهار چرخه وصل می‌شود.

در کدام حالت‌ها چهارچرخه شروع به حرکت می‌کند؟ 
جواب: در حالت‌های شماره ۳ ، ۵ و ۶

آیا در آزمایش‌های شماره‌ی (۲) و (۴) به چهارچرخه نیرو وارد می‌شود؟
اگر پاسخ شما آری است، پس چرا جسم حرکت نمی‌کند؟ 
جواب: بله ، زیرا از هر دو سمت به جسم نیرو وارد می‌شود و چون نیرو هر دو طرف ثابت است باعث خنثی شدن نیروها می‌شود.

به نظر شما شرط شروع به حرکت کردن یک جسم چیست؟
جواب: به جسم نیرو وارد شود و نیرو ها به گونه ای باشند که همدیگر را خنثی نکنند

نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.
جواب: برای حرکت یک جسم لازم است به آن نیرو وارد شود. نیروهای وارد شده به یک جسم باید به گونه ای باشد که همدیگر را خنثی نکنند و به صورت برابر و در جهت مخالف یکدیگر نباشند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۶ علوم ششم ابتدایی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۷ علوم ششم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت های درس پنجم علوم ششم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۶ علوم ششم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.