معنی حکایت انواع مردم فارسی ششم ✅ صفحه ۵۳

معنی حکایت انواع مردم فارسی ششم ✅ صفحه ۵۳

حکایت انواع مردم صفحه ۵۳ فارسی ششم

معنی حکایت انواع مردم فارسی ششم ✅ صفحه ۵۳

حکایت انواع مردم صفحه ۵۳ فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / حکایت انواع مردم صفحه ۵۳

انواع مردم
برگرفته از : کتاب کیمیای سعادت ، ابو حامد امام محمد غزالی

💠 بدان که مردم از سه جنس اند :
مفهوم: آگاه باش که انسان ها از سه دسته تشکیل شده اند
کلمات مهم:
بدان : آگاه باش
جنس : دسته ، گروه

💠 بعضی چون غذا هستند که وجودشان برای ما لازم است .
مفهوم: بعضی همانند غذا هستند که برای ادامه ی زندگی به وجود آن ها نیاز داریم ؛ یعنی زندگی بدون آن ها امکان پذیر نیست .
آرایه ادبی:
چون غذا (مانند غذا ) تشبیه

💠 و بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به آن ها نیاز داریم .
مفهوم: بعضی دیگر مانند دارو هستند که هر وقت دچار مشکل وگرفتاری می شویم ، به کمک ما می آیند و مشکلات را برطرف می سازند .
آرایه ادبی:
چون دارو (مانند دارو ) تشبیه

💠 و برخی دیگر مانند بیماری هستند که ما هرگز به آن ها نیاز نداریم ، ولیکن گاهی گرفتارشان می شویم که در چنین هنگامی باید صبر و تحمل داشته باشیم تا به سلامت از دست ان ها ، رها شویم .
مفهوم: دسته ای دیگر مانند بیماری هستند که ما هرگز به وجود آن ها نیاز نداریم ، چون که سراسر درد و رنج هستند ، اما گاهی گرفتار آن ها می شویم که در چنین هنگاهی باید با صبر و حوصله از کنارشان بگذریم و برای همیشه از دست آن ها ، رها شویم .
آرایه ادبی:
مانند بیماری : تشبیه

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی حکایت انواع مردم فارسی ششم ✅ صفحه ۵۳ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر همه از خاک پاک ایرانیم و برای بخش قبلی از معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.