معنی حکایت حکمت فارسی پنجم✅ صفحه ۱۲۰

معنی حکایت حکمت فارسی پنجم✅ صفحه ۱۲۰

حکایت حکمت فارسی پنجم

معنی حکایت حکمت فارسی پنجم✅ صفحه ۱۲۰

حکایت حکمت فارسی پنجم

معنی فارسی پنجم / حکایت حکمت

غلام هرگز دریا ندیده بود و محنتِ کشتی نیازموده.
معنی: خدمتکار هرگز دریا را ندیده بود و رنج و سختی سفر با کشتی را تجربه نکرده بود.

چندان که ملاطفت کردند، آرام نمی گرفت و مَلِک از این حال، آزرده گشت.
معنی: هر چه قدر با خدمتکار مهربانی میکردند آرام نمیشد و پادشاه از این حالت، ناراحت شد.

ملک را گفت: «اگر فرمان دهی، من او را به طریقی، خامش گردانم.»
معنی: به پادشاه گفت: «اگر دستور بدهی من با یک شیوه او را ساکت میکنم.»

گفت: «غایت لطف و کرم باشد.»
معنی: گفت: «(ساکت کردن غلام)نهایت مهربانی و بخشش باشد.»

باری چند، غوطه خورد؛ جامه اش گرفتند و سوی کشتی آوردند.
معنی: چند بار، در آب دریا فرو رفت و بالا آمد، لباسش را گرفتند و او را به سوی کشتی آوردند.

اوّل محنت غرقه شدن، نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمیدانست.
معنی: در آغاز رنج و سختی غرق شدن را تجربه نکرده بود و قدر سلامتی، راحتی و آرامش درون کشتی را نمیدانست.

معنی کلمات حکایت حکمت فارسی پنجم

غلام : خدمتکار، بنده، خدمتگزار لطف : مهربانی
محنت : رنج و سختی کرم : بخشش
نیازموده : تجربه نکرده بفرمود : دستور داد
گریه و زاری : گریه کردن غوطه : فرو رفتن در آب
ملاطفت : مهربانی، لطف آرام نمی گرفت: ساکت نمی شد جامه : لباس
ملک : پادشاه آویخت : آویزان شد
آزرده : غمگین، ناراحت پسندیده آمد : خوشش آمد
حکیم : انسان دانا و دانشمند، طبیب سکان : وسیله ای برای هدایت کشتی
فرمان : دستور برآمد : بالا آمد، وارد کشتی شد
به طریقی : به روشی حکمت : دانش، دلیل خردمندانه
خامش : مخفف خاموش، ساکت غرقه : غرق شدن
غایت : نهایت باری چند : چند مرتبه
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی حکایت حکمت فارسی پنجم✅ صفحه ۱۲۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس ۱۶ فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی درس کاجستان استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.