معنی خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم✅ صفحه ۳۲

معنی خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم✅ صفحه ۳۲

بخوان و حفظ کن خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم

معنی خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم✅ صفحه ۳۲

بخوان و حفظ کن خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم

معنی فارسی پنجم /معنی فارسی پنجم

به نام خداوند جان و خرد *** کزین برتر اندیشه برنگذرد
معنی: به نام آفریدگار جان و اندیشه آغاز میکنم که اندیشه ای برتر و بهتر از این (شروع هر کاری با نام خدا) از ذهن انسان نمیگذرد.

خرد رهنمای و خرد دلگشای *** خرد، دست گیرد به هر دو سرای
معنی: عقل، راهنما و دلگشا و کمک کننده ی انسان در هر دو جهان است.

به دانش گرای و بدو شو بلند *** چو خواهی که از بد نیابی گزند
معنی: به علم و دانش روی بیاور و با آن رشد کن اگر میخواهی که از بدی ها آسیب نبینی.

ز نادان، بنالد دل سنگ و کوه *** ازیرا ندارد بَرِ کس، شکوه
معنی: دل و جان سنگ و کوه نیز از نادان می نالد زیرا در نزد هیچکس بزرگی و شکوه ندارد.

توانا بود، هر که دانا بُوَد *** ز دانش دل پیر، بُرنا بود
معنی: هرکس که دانا و عاقل باشد، توانا و قدرتمند است و از دانش و دانایی حتّی دل انسان پیر نیز جوان میماند.

معنی کلمات درس سوم فارسی پنجم

روزگاران کهن: زمان های قدیم دست بردار نبود: آن را رها نمی کرد
گرمابه: حمام محلی سمت: سو، طرف
بخش: قسمت، جا، مکان دانایی: آگاهی
پرس و جو: پرسیدن هوشیاری: باهوشی، آگاهی
خلاصه: به هر حال، کوتاه شده خرد: عقل
طبیب: پزشک سر بلندی: سرافرازی
تصمیم گرفتند: اراده کردند رهنمای: راهنما
هوس: آرزو، میل بلند: دراز، افراشته
در دل خندیدند: مسخره کردند دست گیرد: کمک می کند
فراخواند: صدا زد، دعوت کرد دلگشای: خوشایند
شگفت زده: متعجب، متحیّر سرا: خانه
خون سردی: بردباری ، آرامش هر دو سرا: دنیا و آخرت
فاسد: معیوب، خراب گزند: آسیب، ضرر
پاکیزه تر: تمیز تر، پاک تر گرای: گراییدن، میل داشتن
فرق: تفاوت، اختلاف شکوه: جلال، بزرگی
پدرش را از دست داده بود: پدرش فوت کرده بود برنا: جوان
بلند آوازه: معروف، مشهور اندیشه: فکر

هم خانواده خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم

اندیشه= اندیشیدن، اندیشمند
خرد =  خورد ، خرید
جان = جانانه ، جوان
شکوه=  پرشکوه، شکوهمند
توان= توانایی، توانمند.
رهنما= راهنمایی
دانش= دانشمند، دانشگاه

مخالف خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم

دانا نادان
برنا پیر
توانا ناتوان
نادان دانا
برنا پیر

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم✅ صفحه ۳۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس چهارم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی درس سوم فارسی پنجم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از صفحه ۳۰ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.