جواب درس پنجم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت درس پنجم تاریخ دهم انسانی با جواب

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۵ تاریخ یازدهم

جواب فعالیت درس پنجم تاریخ دهم انسانی با جواب

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۵ تاریخ یازدهم

گام به گام تاریخ دهم ، در بخش زیر برای شما عزیزان جواب فعالیت ها و پرسش نمونه درس ۵ تاریخ دهم انسانی را قرار داده ایم ، شما میتوانید جواب صفحه ۴۶ ، ۴۸ و ۴۹ درس پنجم تاریخ دهم را از بخش زیر مشاهده کنید / درس پنجم: هند و چین

جواب فعالیت صفحه ۴۶ تاریخ دهم انسانی

با مقایسه نقشه طبیعی تمدن‌های بین النهرین، مصر، هند و چین باستان، درباره زمینه‌های جغرافیایی مشترک این تمدن‌ها و تأثیرات آنها بر ویژگی اصلی تمدن‌های مذکور گفت وگو کنید.
پاسخ: ویژگی مشترک تمدن های بین النهرین، مصر، هند و چین باستان این است که وجود رودهای پرآب و زمین های آب رفتی کناره ی رودها در شکل گیری آنها نقش اساسی داشته است. تمدن در این سرزمین ها با کشاورزی و یک جانشینی آغاز شده است. نخستین مراکز جمعیتی و شهرها در کناره رودها ایجاد شده است.

جواب فعالیت صفحه ۴۸ تاریخ دهم انسانی

به نظر شما آثار کشف شده از آرامگاه شی هوانگ تی چه کمکی به مطالعه و شناخت تاریخ و تمدن چین باستان می کند؟
پاسخ:  -شیوه ی تدفین
– آداب و رسوم
-ادوات نظامی
– نوع پوشش نظامیان
– آرای جنگی نظامیان
– هنر مجسمه سازی و موقعیت اجتماعی امپراتور در جامعه چین باستان را نشان میدهند.

جواب فعالیت صفحه ۴۹ تاریخ دهم انسانی

درباره چند اختراع مهم چینیان باستان به صورت گروهی تحقیق کنید و گزارش آن را در کلاس ارائه دهید.
پاسخ: تولید کاغذ و راه انداختن صنعت چاپ، ساخت باروت، چنگال و چوب‌های غذاخوری، قطب نما، پول کاغذی، ذوب فلزات و…

پرسش های نمونه درس پنجم تاریخ دهم

۱ -دستاوردهای مهم تمدن سند را فهرست کنید
پاسخ: -شهرها بر اساس معماری و نقشه دقیق ساخته می شد – طراحی خیابان ها و معابر اصلی و فرعی با پهنای معین – داشتن پرستشگاه و حمام و انبار غله – تجهیز شهرها به سیستم دفع فاضلاب شهری – کشت محصولات متنوع کشاورزی مانند گندم و جو و پنبه و پرورش دام – شکوفایی هنر و صنعت.

۲ -خاستگاه آیین برهمنی و ویژگی برجسته آن را توضیح دهید.
پاسخ: خاستگاه آن در میان آریاییان هند بود و دشواری مناسک و رسم پیچیده قربانی کردن از ویژگی های برجسته این آیین بود.

۳ -نقش شی هوانگ تی و اهمیت اقدامات او را در تاریخ چین باستان شرح دهید.
پاسخ: او تشکیلات اداری و مالیاتی را نوسازی کرد و شبکه گسترده ای از جاده ها ساخت. به قصد رونق تجارت، مقیاس وزن ها و اندازه ها و عیار سکه ها را یکسان نمود و دیوار چین را برای جلوگیری از هجوم اقوام صحراگرد تکمیل کرد.
۴ -سلسله هان، زمینه ساز چه تغییر و تحولاتی در چین شد؟
پاسخ: کشاورزی، صنعت ، علم و فرهنگ، پیشرفت نمایانی کرد و چینیان دست به ابداعات و اختراعات مهمی زدند. این سلسله حکومتی با گسترش قلمرو خود از سمت جنوب و غرب با کشورها و تمدن های دیگر از جمله ایران، ارتباط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برقرار کرد. جاده معروف ابریشم که چین را از طریق ایران به اروپا متصل می کرد در دوره هان گشایش یافت.

۵ -تأثیر اندیشه و تعلیمات کنفوسیوس را بر نظام سیاسی و اجتماعی چین از متن درس استنباط و بیان کنید.
پاسخ: کنفوسیوس بر نظام خانواده و تحکیم آن تأکید داشت- به موضوع رعایت احترام بین افراد جامعه بسیار معتقد بود و تبلیغ می کرد – بطور کلی آیین وی نوعی نظام اخلاقی را در جامعه چین ترویج می کرد که البته بعد از خودش گسترش یافت.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس پنجم تاریخ دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۶ تاریخ دهم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت درس ۴ تاریخ دهم انسانی استفاده نمایید.