جواب درس ۱ علوم سوم دبستان صفحه ۱۰ , ۱۱

جواب درس ۱ علوم سوم دبستان صفحه ۱۰ , ۱۱

جواب فعالیت های درس اول علوم سوم ابتدایی

جواب درس ۱ علوم سوم دبستان صفحه ۱۰ , ۱۱

جواب فعالیت های درس اول علوم سوم ابتدایی

گام به گام علوم سوم / درس اول :: زنگ علوم

جواب جدول صفحه ۱۰ علوم سوم

معلّم: بهتر است اوّل پرسش خود را بنویسید؛ سپس آن را از همکلاسی‌های خود بپرسید و پاسخ دوستانتان را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

جواب جدول صفحه ۱۰ علوم سوم

جواب جدول صفحه ۱۱ علوم سوم

سارا: ما باید اطّلاعاتی را که به دست می‌آوریم، مرتّب کنیم؛ امّا نمی‌دانیم چگونه؟
معلّم: بهتر است اطّلاعات به‌دست آمده را در جدولی مانند جدول زیر مرتّب کنید.جواب جدول صفحه ۱۱ علوم سوم

زهرا: من پیشنهاد می‌کنم از پدر و مادرها هم بپرسیم که چه خوراکی‌هایی را برای زنگ تفریح بچّه‌ها مناسب می‌دانند؟

ردیفنام خانوادگی پدر و مادرخوراکی‌هایی را که مناسب می‌دانند
۱علویآبمیوه، نان و سبزی، خرما و عسل
۲موسویشیر،  سیب، نان و پنیر و گردو

جواب جدول صفحه ۱۲ علوم سوم

معلّم: می‌توانید سؤال خود را از کسانی که در مورد تغذیه اطّلاعات دارند، مثل پزشک، مربّی بهداشت و متخصّص تغذیه نیز بپرسید.
معلّم: حالا می‌توانید اطّلاعاتی را که جمع‌آوری کرده‌اید در جدولی مانند جدول زیر مرتّب کنید.

نام خوراکی               میوهلقمهخشکبارنوشیدنیچیزهای دیگر
تعداد دانش‌آموزانی که خوراکی را دوست دارند.۱۵۱۰۸۱۲۱۴
تعداد پدر و مادرهایی که خوراکی را مناسب می‌دانند.۱۲۱۵۱۳۱۰۱۰
تعدا کسانی که در مورد تغذیه اطلاعاتی دارند، که خوراکی را مناسب می‌دانند.۱۵۱۶۱۶۱۳۸

با توجّه به جدول، نظر دانش‌آموزان و پدر و مادرها را در مورد خشکبار با هم مقایسه کنید.
پاسخ: تعداد بیش‌تری از والدین موافق خشکبار هستند و تعداد آن‌ها نسبت به دانش‌آموزان بیش‌تر است.
راستی می‌دانید کاری که شما کردید، شبیه کاری است که یک دانشمند برای جمع‌آوری اطّلاعات انجام می‌دهد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱ علوم سوم دبستان صفحه ۱۰ , ۱۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲ علوم سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱۴ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.