جواب درس ۱ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷

جواب درس ۱ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷

گام به گام درس اول قرآن دوم دبستان

جواب درس ۱ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷

گام به گام درس اول قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۱:: الف کوچک / سکون

جواب پیام قرآنی صفحه ۷ قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه 7 قرآن دوم ابتدایی

با کمک شعر، درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید.
جواب: خداوند بزرگ به ما نعمت های مثل چشم و دهان و گوش و دست داده است و بخاطر این نعمت های خداوند است که ما زندگی میکنیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.