جواب درس ۱۰ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۱

جواب درس ۱۰ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۱

گام به گام درس دهم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۱۰ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۱

گام به گام درس دهم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۱۰:: سوره‌ی فیل / اصحاب فیل / سوره‌ی ماعون

جواب یادآوری صفحه ۷۱ قرآن دوم ابتدایی

فعالیت ۱
از بین کلمات زیر، هر کلمه و معنای آن‌را یک رنگ بزن.انس با قرآن در خانه صفحه 59 قرآن دوم ابتدایی

فعالیت ۲
یکی از سوره‌هایی را که از حفظ هستی، با دوستت در کلاس بخوان. (یک آیه تو و یک آیه دوست تو)
جواب: بر عهده دانش آموز

فعالیت ۳
سوره‌ی ماعون را از روی کتاب درسی خود بخوان.انس با قرآن در خانه صفحه 59 قرآن دوم ابتدایی

فعالیت ۴
با توجّه به یکی از پیام‌های قرآنی درس ششم تا دهم، یک نقّاشی بکش

نقاشی تشکر از معلم :نقاشی قرآن دوم دبستان

نقاشی نعمت خانواده : نقاشی قرآن دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.