جواب درس ۱۱ علوم سوم صفحه ۷۴ , ۷۶ , ۷۷ , ۷۸ , ۷۹

جواب درس ۱۱ علوم سوم صفحه ۷۴ , ۷۶ , ۷۷ , ۷۸ , ۷۹

جواب فعالیت های درس یازدهم علوم سوم ابتدایی

جواب درس ۱۱ علوم سوم صفحه ۷۴ , ۷۶ , ۷۷ , ۷۸ , ۷۹

جواب فعالیت های درس یازدهم علوم سوم ابتدایی

گام به گام علوم سوم / درس ۱۱: بکارید و ببینید

جواب فعالیت صفحه ۸۲ علوم سوم

فعالیت (صفحه ی ۸۲ علوم سوم

📘 مریم و زهرا فعالیت زیر را انجام دادند. شما هم با دنبال کردن مراحلی که در تصویر نشان داده شده است، این فعالیت را انجام دهید. برای این آزمایش از ظرف‌های یک‌بار مصرف شفاف و خاک باغچه استفاده کنید. ظرف‌ها را در جای مناسبی که نور کافی وجود دارد، قرار دهید.
پاسخ: ۱- دانه‌ها را در دستمال مرطوب قرار می‌دهیم تا گیاهک آن رشد کنند.
پاسخ: ۲- دانه‌ها را درون خاک باغچه قرار می‌دهیم.
پاسخ: ۳- دانه را مقابل نور خورشید قرار داده و به‌اندازه آب می‌دهیم.
پاسخ: ۴- از گیاه مراقبت کرده تا کاملاً رشد کنند.

جواب مقایسه صفحه ۸۳ علوم سوم

جواب مقایسه صفحه ۸۳ علوم سوم
در تصویرهای زیر به ریشه‌ی گیاهان نگاه کنید و نام هر گیاه را در جای مناسب بنویسید.

جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۸۴ علوم سوم

📘 از برگ چه گیاهانی به‌عنوان غذا استفاده می‌کنیم؟
پاسخ: کاهو، کلم، اسفناج، کرفس

جواب مشاهده و طبقه‌بندی صفحه ۸۵ علوم سوم

📘 با معلم خود به باغ یا بوستان بروید، ساقه‌ی گیاهان آن‌جا را مشاهده کنید و نام آن‌ها را در جدول زیر بنویسید. مراقب باشید به ساقه‌ی گیاهان آسیب نرسانید.

ساقه‌ی کلفتساقه‌ی نازک
سیبلوبیا 
انارانواع گل
پرتقالگندم
چنارعلف ها

جواب مقایسه صفحه ۸۵ علوم سوم

به تصویر گل های زیر نگاه کنید.جواب مقایسه صفحه ۸۵ علوم سوم

گلبرگهای آنها را بشمارید و جدول زیر را کامل کنید.جواب مقایسه صفحه ۸۵ علوم سوم

جواب طبقه‌بندی صفحه ۸۵ علوم سوم

📘 تعدادی گل از محیط زندگی خود جمع‌آوری و آن‌ها را طبقه‌بندی کنید.

نام گلتعداد گلبرگ ها
گل شقایق۵
گل سوسن۶
گل لاله۶

جواب مشاهده و طبقه‌بندی صفحه ۸۶ علوم سوم

با توجه به تصویرها، جدول های زیر را کامل کنید. چه نتیجه ای میگیرید؟ جواب مشاهده و طبقه‌بندی صفحه ۸۶ و ۸۷ علوم سوم

جواب مشاهده و طبقه‌بندی صفحه ۸۶ و ۸۷ علوم سوم

جواب مشاهده و طبقه‌بندی صفحه 87 علوم سوم

جواب مشاهده و طبقه‌بندی صفحه 87 علوم سوم

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۱ علوم سوم صفحه ۷۴ , ۷۶ , ۷۷ , ۷۸ , ۷۹ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۲ علوم سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱۰ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۱ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.