جواب درس ۱۱ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۳ و ۷۵

جواب درس ۱۱ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۳ و ۷۵

گام به گام درس یازدهم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۱۱ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۳ و ۷۵

گام به گام درس یازدهم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۱۱:: سوره‌ی کافرون

انس با قرآن در خانه صفحه ۷۳ قرآن دوم ابتدایی

چهار سوره‌ای را که با «قُل» شروع می‌شود، نام ببر و «چهار قُل» را بخوان. 
جواب: ۱- ناس
۲- توحید
۳- فلق
۴- کافرون

جواب صفحه ۷۵ قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید.
جواب: معلم به ما چیز های زیادی یاد میدهد و خداوند این کار را دوست دارد و ما هم وظیفه داریم از او تشکر کنیم. خداوند انسان هایی که به دیگران خوبی میکنند دوست دارد و به آنها پاداش میدهد.جواب صفحه 75 قرآن دوم ابتدایی

۱- پیام قرآنی را بخوان و برای آن یک نام زیبا انتخاب کن.
جواب: پاداش برای کار خوب
۲- از والدین خود بپرس که آنها چگونه خوبی دیگران را جبران می‌کنند؟
جواب: از دیگران تشکر میکنند و هروقت کمک نیاز داشتند به آن ها کمک میکنند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.