جواب درس ۱۲ علوم سوم صفحه ۹۰ , ۹۱ , ۹۲ , ۹۴ , ۹۶ , ۹۷

جواب درس ۱۲ علوم سوم صفحه ۹۰ , ۹۱ , ۹۲ , ۹۴ , ۹۶ , ۹۷

جواب فعالیت های درس دوازدهم علوم سوم ابتدایی

جواب درس ۱۲ علوم سوم صفحه ۸۲ , ۸۳ , ۸۴ , ۸۵ , ۸۶ , ۸۷

جواب فعالیت های درس دوازدهم علوم سوم ابتدایی

گام به گام علوم سوم / درس ۱۲: هر کدام جای خود (۱)

جواب طبقه‌بندی صفحه ۹۰ علوم سوم

طبقه‌بندی صفحه ۹۰ علوم سوم

📘 دانش‌آموزان تصویر انواع جانوران را با خود به کلاس آورده‌اند. آن‌ها می‌خواهند جانوران را با توجه به محل زندگی‌شان طبقه‌بندی کنند.

گروه ۱گروه ۲گروه ۳
جانورانی که در آب زندگی می‌کنند.جانورانی که زیر خاک زندگی می‌کنند.جانورانی که در خشکی زندگی می‌کنند.
ماهیمورچهببر
کوسهکرمخرس
دلفینموریانهمیمون
عروس دریاییخرگوش

جواب گفت‌ و گو صفحه ۹۰ علوم سوم

📘 چرا جانوران در محل‌های مختلف زندگی می‌کنند؟
پاسخ: چون محل زندگی هر جانور به گونه ای است که بتواند نیازهایش را تامی نکند

جواب گفت‌ و گو صفحه ۹۱ علوم سوم

📘 چرا غواص در زیر آب به کپسول هوا نیاز دارد؟
پاسخ: چون انسان ها با شش تنفس می کنند و زیر آب هوا به صورتی نیست که بتوان با شش اکسیژن آب را دریافت کنند.

📘ــ هر یک از گروه ها، نظر خود را درباره ی اینکه «آیا در آب هوا وجود دارد؟» با یک مثال بیان کنند.
پاسخ بر عهده دانش آموز

📘ــ حال با انجام آزمایشهای زیر بررسی کنید که آیا در آب هوا وجود دارد؟
پاسخ: بله در زیر آب هوا وجود دارد و ماهی ها با آبشش این هوا را تنفس می کنند.

جواب آزمایش صفحه ۹۲ علوم سوم

آزمایش صفحه ۹۲ علوم سوم
📘 وسایل لازم: بطری شیشه‌ای باریک و دَردار، شیلنگ باریک، سرنگ بدون سوزن
۱- به‌کمک معلم در بطری را مثل تصویر سوراخ کنید.
۲- تکه‌ی کوچکی از شیلنگ را ببرید و از سوراخ در بطری عبور دهید.
۳- مثل تصویر انتهای سرنگ را به درون شیلنگ فرو کنید.
۴- مثل تصویر ۴ درون بطری و سرنگ آب بریزید. بطری باید از آب پر باشد.
۵- در بطری را محکم ببندید و آن را مثل تصویر ۵ نگه دارید.
۶- اکنون دسته‌ی سرنگ را بکشید؛ چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ: حباب‌های هوا روی بدنه‌ی داخلی ظرف ظاهر می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که درون آب، هوا وجود دارد.
آیا در آب، هوا وجود دارد؟
پاسخ: بله

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۹۴ علوم سوم

📘 ماهی‌ها چه غذاهایی می‌خورند؟
پاسخ: ماهی های بزرگ، ماهی های کوچکتر را می خورند. ماهی های کوچک از گیاهان و موجودات آبزی دیگر را می خورند.

جواب گفت‌ و گو صفحه ۹۶ علوم سوم

📘 بچه قورباغه‌ها چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی با ماهی‌ها دارند؟
پاسخ: شباهت: هر دو باله و دم دارند. با آبشش تنفس می‌کنند.
پاسخ: تفاوت: بچه قورباغه سری بزرگ و دمی کوچک دارد. اما سر و دم ماهی متناسب با بدنش است. پوست بچه قورباغه بدون پوشش است ولی بدن ماهی پولک دارد.

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۹۷ علوم سوم

📘 درباره‌ی زندگی یک جانور دوزیست که در کشور ما زندگی می‌کند، گزارش تهیه کنید.
پاسخ: در کشور ما نوعی قورباغه است که در جنگل‌های استان گیلان، مازندران و گلستان زندگی می‌کند. این قورباغه بدنی ظریف، و سری ککوچک دارد و در نواحی مرطوب و خنک زندگی می‌کند. در فصل تولیدمثل نزدیک آب دیده می‌شود.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۲ علوم سوم صفحه ۹۰ , ۹۱ , ۹۲ , ۹۴ , ۹۶ , ۹۷ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۳ علوم سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱۱ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۲ و ۱۳ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.